středový obrázek

Aktuality

Srdečně Vás zveme do kostela ve Slavkovicích na Večer milosrdenství - sobota, 3. prosince 2016

Program od cca 17.45 hod.

O. pallotini
 

V sobotu 3. prosince 2016 bude Den smířeni - zveme Vás do Slavkovic

Dny smíření mají za cíl zpřístupnit možnost svátosti smíření všem, kdo se chtějí setkat s milosrdným Otcem nebo si popovídat s knězem.
Kněz je k dispozici od 10.00 hod. do 17.00 hod.

O. pallotini
 

Apoštolský list Misericordia et misera v češtině

Na stránkách cirkev.cz můžete najit český překlad apoštolského listu Misericordia et misera, který vydal papež František u příležitosti ukončení Svatého roku milosrdenství. Římský biskup v dokumentu ukazuje směr, jakým se má církev ubírat v následujícím období.

O. pallotini
 

K zamyšlení - listopad 2016

Ohlédnutí do budoucna

Není to chyba? Lze se ohlédnout do budoucna? I když se to nezdá, ano. Je to možné, když je člověk otočen tváří k minulosti a takto jde životem, zády dopředu.

Není vždy snadné najít rovnováhu v pohledu mezi minulostí a budoucností. I minulost je důležitá, i budoucnost. S budoucností je spojen cíl a vědomí cíle by nás mělo vždy doprovázet. Minulost nás může zatěžovat na cestě k tomuto cíli, ale také může být zdrojem zkušeností.

P. Wojciech Zubkowicz SAC
více >>
 

Pouť ke sv. Faustině 2016 v obrázcích

Zveme vás k nahlédnutí do galerie fotek z nedávné pouti ke sv. Faustině ve slavkovicích. Na této pouti se do kostela ukládaly ostatky  bl. otce Sopočka.

O. pallotini
 

K zamyšlení - říjen 2016

V neděli 9. října uložil otec biskup Henryk Ciereszko z polské diecéze Bialystok do kostela ve Slavkovicích ostatky blahoslaveného pátera Michala Sopoćka.

Ostatky blahoslaveného Michala byly uloženy na zdi kostela vedle obrazu milosrdného Ježíše a pod ostatky sv. Jana Pavla II. a sv. Faustyny v relikviáři, jehož centrální část je ve tvaru srdce. Navazuje to na slova Pána Ježíše o P. Sopoćkovi, která sv. Faustyna zaznamenala ve svém Deníčku: „Je to kněz podle mého Srdce" (Den. 1256).

Jelikož prožíváme Svatý rok milosrdenství, nabízí se nám hodně akcí, četby, rozjímání a témat spojených s Božím milosrdenstvím. Součástí této „nabídky" je také seznámení se svatými a se svědky milosrdenství. Je to všechno velmi dobré, ale může se někdy stát, že v bohatství a pestrosti obsahu Svatého roku milosrdenství můžeme někdy přehlédnout určité věci.

P. Wojciech Zubkowicz SAC
více >>
 

K zamyšlení - září 2016

„Tu jsem uslyšela v duši tato slova: Dcero má, zajišťuji ti stálý příjem, ze kterého budeš žít. Tvou povinností je naprostá důvěra v mou dobrotu a mou povinností je dát ti vše, co potřebuješ. Činím sám sebe závislým na tvé důvěře, bude-li tvá důvěra veliká, má štědrost bude bez míry." (Den. 548)

Tato slova napsala ve svém Deníčku sv. Faustyna tak trochu „mezi řádky". V textu Deníčku je totiž můžeme najít v části, kde se sv. Faustyna zabývá způsobem života v novém řádu, který cítila, že by měl vzniknout pro velebení Božího milosrdenství. Popisuje způsob formace, věnuje se modlitbám, slibům, mnoha záležitostem týkajícím se řeholního života. A právě mezi několika řádky o modlitbě a poznámkami o práci vidíme tučně (což v Deníčku znamená, že jsou to slova Pána Ježíše) uvedené věty o důvěře. 

P. Wojciech Zubkowicz SAC
více >>
 

K zamyšlení - srpen 2016

Ve dnech 17. až 19. srpna jsem se zúčastnil oslav svátku Proměnění Páně na hoře Grabarce v Polsku, kde se každoročně koná největší pravoslavná pouť. Poutníci přichází nejen v pěších poutích, ale také přijíždějí z Běloruska, Ukrajiny, Slovenska a také z České republiky. Tento rok se oslav zúčastnili také pravoslavní křesťané ze Sýrie.

Barevnost krojů, národností, slavnostní obřady a liturgie, které se konají ve dne a v noci po celé tři dny, velmi dojemné zvyky a tradice, mnozí poutníci, kteří na kolenou obcházejí kostel s modlitbou na rtech, mnozí, kteří nesou kříže, které potom nechávají poblíž kostela - toto všechno přitahuje v srpnu na Grabarku mnoho účastníků, kteří chtějí zakusit atmosféru pravoslavného světa. 

P. Wojciech Zubkowicz SAC
více >>
 

K zamyšlení - červen 2016

Dnešní zamyšlení rozdělím na tři části. Nyní uvedu dvě části a tu třetí část si můžete potom přečíst a zamyslet se nad ní, třeba večer, v klidu domova.

Zamyšlení se bude týkat smrti, což se - jsem si toho vědom - může zdát na první pohled divné. Blíží se přece prázdniny, nikoliv listopad a dušičky. Udělal jsem to ale schválně a vedly mě k tomu tři důvody:

- zamyšlení nad smrtí nás může motivovat k dobrému využití zbývajícího času Svatého roku milosrdenství,

- nad smrtí potřebujeme přemýšlet v každé době. Nejen v listopadu, když stojíme u hrobu svých blízkých, ale třeba také na kanárských ostrovech, na horách, u moře a kdekoliv jinde. Potřebujeme se učit na smrt myslet jinak než jenom s pocitem hrůzy a smutku.

- v současné době se o smrti příliš nemluví, proto jsem vám chtěl před tím, než začnou dovolené a budeme mít třeba trochu víc volno, nabídnout dvě knížky, které si myslím, že by bylo dobré si přečíst ve Svatém roku milosrdenství. Je to knížka „Přijď tvé milosrdenství" (autor Joel Guibert), kterou vydaly Paulínky v roce 2016, a knížka „Smrt není zlá" (autor Antonyj Surožskij), kterou vydalo KNA v roce 2015. 

P. Wojciech Zubkowicz SAC
více >>
 

Mimořádná pouť k Božímu Milosrdenství a Pěší pouť 2016 - galerie

Na stránkách časopisu „Apoštol“ najdete doplněný archiv straších čísel

K zamyšlení - květen 2016

Misionář milosrdenství bude k dispozici v brněnské diecézi

K zamyšlení - duben 2016

K zamyšlení - březen 2016

K zamyšlení - únor 2016

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství - program poutí na rok 2016

Program Evropského apoštolského kongresu o milosrdenství

Srdečně Vás zveme do kostela ve Slavkovicích na Dny smíření a Večery milosrdenství

K zamyšlení - leden 2016

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství na Dny smíření a Večery milosrdenství

K zamyšlení - prosinec 2015

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství

Slovo otce biskupa Vojtěcha k zahájení Svatého roku milosrdenství v brněnské diecézi

Svatý rok milosrdenství - kalendář událostí s papežem

Je-li daleko, je to tvá vina - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny - listopad 2015

Proč se bojíš plnit mou vůli? - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (15) - říjen 2015

Obraz milosrdného Ježíše ke stažení

Jsem chráněna jakoby stínem jeho křídel - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (14) - září 2015

Změna pořádku bohoslužeb ve Slavkovicích

Když jsi mě neviděla ani necítila moji přítomnost, byl jsem s tebou hlouběji sjednocen - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (13) - srpen 2015

Všechno stvoření a tvorové, zpívejte s úžasem píseň milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (12) - červenec 2015

Čas boje a čas milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (11) - červen 2015

Znát velikost daru - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (10) - květen 2015

Jednají se mnou jako s čímsi mrtvým - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (9) - duben 2015

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Text Novény před Svátkem Božího milosrdenství

Zveme Vás na Svátek Božího milosrdenství

Zamyšlení nad Svátkem Božího milosrdenství

Papež František oznámil slavení Svatého roku milosrdenství

Milosti ze Srdce Páně - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (8) - únor 2015

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2015

Kalendář poutí na rok 2014

Zveme Vás na nové webové stránky pallotinů

„Hovořím k Pánu hlubokým mlčením.“ zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (7) - leden 2015

„Kdo dnes uvažuje o tom nesmírném Tajemství v usebranosti a tichu?“ - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (6) - prosinec 2014

Nový počet členů Knihy milosrdenství

„Neodměňuji za zdařilý výsledek, ale za trpělivost a námahu“ (Den. 86) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (5) - listopad 2014

První úkol: namaluj obraz a posvěť jej na svátek milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (4) - říjen 2014

Ježíš se mě zeptal: „Kdo jsi?“ - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (3) - září 2014

Boží milost však v duši zvítězila (Den. 8) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (2) - srpen 2014

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2014

Mám psát o tobě, ó Nepochopitelný ve svém milosrdenství (Den. 6) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (1) - červenec 2014

Naděje na nádraží - zamyšlení - červen 2014

Fotogalerie z II. kongresu o Božím milosrdenství (foto Robert Pecha)

Přednáška Mons. Jana Danňka, která zazněla na Svátek Božího milosrdenství

Plánek místa konání kongresu ve Slavkovicích

Přihlášky na kongres

Doprava na kongres o Božím milosrdenství

II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM

Hlad po Bohu

Zveme Vás na II. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR!

Setkala se Láska a hřích - zamyšlení - únor 2014

Kalendář poutí na rok 2014

Nabízíme exercicie o Božím milosrdenství

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2014

Cesty Božího milosrdenství - zamyšlení - leden 2014

Ticho - zamyšlení - prosinec 2013

Obraz milosrdného Ježíše ke stažení

Aktualizovaný počet členů Knihy milosrdenství

Víra je náš největší poklad - zamyšlení - listopad 2013

Konec, nebo začátek? - zamyšlení - říjen 2013

Galerie - pouť ke sv. Faustyně

Před námi růžencový říjen - zamyšlení - září 2013

Divná barva nebe - zamyšlení - srpen 2013

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2013

Začala pěší pouť k Božímu milosrdenství

Světlo víry - zamyšlení - červenec 2013

Zveme Vás na stránky projektu Kniha milosrdenství

Pastorační projekt Nikodémova noc má nové webové stránky

V centru našeho duchovního života má být Pán, nikoliv naše problémy… - zamyšlení - červen 2013

Galerie z primiční mše ve Slavkovicích (foto: Petr Knob)

Primiční mše Jana Davida SAC v Lukavci

Galerie z primiční mše Jana Davida SAC

Jestliže ústy vyznáváš a v srdci věříš… - zamyšlení - duben 2013

Galerie ze Svátku Božího milosrdenství - 7. dubna 2013

Darujte "Apoštola" v Roce víry!

Bratři a sestry, dobrý večer! - zamyšlení - březen 2013

Aby byl Ženich s námi - zamyšlení - únor 2013

Sestoupil z nebe do našeho těla - zamyšlení - leden 2013

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2013

Bůh hledí na svět očima betlémského Dítěte - zamyšlení - prosinec 2012

Víra je setkání s Bohem, který mluví a jedná - zamyšlení - listopad 2012

Hlubší poznání rysů Jeho tváře hýbe naším životem... - zamyšlení - říjen 2012

„Nikodémova noc“ má své webové stránky

Rok víry: od 11.10. 2012 do 24.11. 2013 - zamyšlení - září 2012

Nikodémova noc - setkej se s Ježíšem v noci

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2012

Celostátní setkání mládeže - galerie

"Přilož své ucho na mé Srdce a zapomeň na všechno…“ - zamyšlení - srpen 2012

Nabízíme Vám sborník textů z prvního kongresu o Božím milosrdenství

Oči upřené na Pána - zamyšlení - červenec 2012

Neboj se mlčet před Bohem - zamyšlení - červen 2012

Touha je nejlepší přípravou - zamyšlení - květen 2012

Oblékni se v Krista a Velikonoce se stanou životem - zamyšlení - duben 2012

Odejít z Cháranu - zamyšlení - březen 2012

Kalendář poutí na rok 2012

Pokorný návrat ke Kristu - zamyšlení - únor 2012

Krize – ohrožení nebo šance? - zamyšlení - leden 2012

Fotogalerie z kongresu

Plánek místa konání kongresu ve Slavkovicích

Pozvánka na mši svatou se zasvěcením Božímu milosrdenství

Svátek Božího milosrdenství, 1. 5. 2011

Text Noveny k Božímu milosrdenství

Doprava na Kongres

Milosrdenství je budoucností světa

Přihlášky na kongres

První národní kongres o Božím milosrdenství


logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

po najetí
©2009 pallotini.cz