středový obrázek

Aktuality

K zamyšlení - březen 2017

Následovat Marii

Otevřenost pro Boží slovo

Od ledna rozjímáme nad ctnostmi z života Panny Marie a řekli jsme si už o víře v Boha a důvěře Bohu. Další ctností, kterou chci ukázat, je její otevřenost pro Boží slovo a to, jaký to má význam pro dnešní křesťany. Pro nás.

Abychom uslyšeli hlas Pána ve svém srdci, obvykle je zapotřebí pokročilá vnitřní zralost: duchovní cit a otevřenost pro Boha. Můžeme jí získat skrze kontakt s Božím slovem, každodenně pro nás přístupným ve Svatém písmu. Obsahuje totiž pravdu a moc Boží.

P. Slavomír Peklanský SAC
více >>
 

Sborník textů z prvního kongresu o Božím milosrdenství ke stažení

Nabízíme Vám ke stažení (cca 2 Mb) sborník textů z prvního kongresu o Božím milosrdenství, který se konal ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě v roce 2011 pod heslem: TEĎ JE ČAS MILOSRDENSTVÍ.

O. pallotini
 

K zamyšlení - únor 2017

Následovat Marii

Víra

První mariánskou ctností, na kterou ukazuje Svatý otec Jan Pavel II., je víra. Sv. Ludvík ji definuje takto: Je čistým světlem, ve všechno díky ní pevně věříš, protože o tom ujišťuje Bůh spolu se svou církví. Je klíčem, který otevírá dveře k tajemstvím Ježíše Krista, k zázrakům nadpřirozeného světa a k velkým tajemstvím Ducha Svatého.

P. Slavomír Peklanský SAC
více >>
 

"Cestou milosrdenství" - každodenní zamyšlení nad Božím milosrdenstvím

Pro všechny, kteří chtějí na Boží milosrdenství myslet a každý den prožívat v duchu vděčnosti a důvěry Bohu, jsme připravili knížku "Cestou milosrdenství" - zamyšlení nad Božím milosrdenstvím pro každý den roku. Autorem zamyšlení je P. Petr Vrbacký, spirituál teologického konviktu v Olomouci. 

Knížku najdete v kostele ve Slavkovicích, nebo si můžete objednat na tel. č.: 566 502 850, 774 521 531, email: objednavky@apostol.cz 

Publikace byla vytištěna v rámci projektu Kniha milosrdenství - kruhu vzájemné modlitby, a je hrazena z dobrovolných darů. Za váš příspěvek děkujeme.

O. pallotini
 

K zamyšlení - leden 2017

Následovat Marii

Svatý Otec Jan Pavel II. ve svých katechezích říká, že „církev se snaží následovat Marii na své každodenní pouti". Podle svatého papeže je deset mariánských ctností, které se musí stát východiskem našeho každodenního jednání. Jsou to: Víra, Otevřenost Božímu slovu, Důvěra Bohu, Mlčení, Pokora, Dobrota, Čistota, Soucit, Jednota, Pokoj a radost. 

P. Slavomír Peklanský SAC
více >>
 

V roce 2017 vás o prvních sobotách zveme do Slavkovic ke společné modlitbě na přímluvu Panny Marie.

Sté výročí zjevení ve Fatimě (1917 - 2017) a vzájemné propojení této úcty s úctou k Božímu milosrdenství nás v kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích vedlo k zavedení modlitby o prvních sobotách věnované úctě k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Všechny vás zveme na toto modlitební setkání, které se bude konat po celý rok 2017 vždy první sobotu v měsíci místo Večerů milosrdenství a bude probíhat dle následujícího programu:

17.00 hod. mše svatá
Po mši svaté modlitba růžence
15 min. meditace před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Připomínáme, že každou první sobotu je od 10.00 do 17.00 hod. také možnost přijmout svátost smíření. 

Doporučujeme také mariánské meditace, které si můžete stáhnout ze stránek farnosti Radešínská Svratka.

Všechny ctitele Panny Marie zveme v roce 2017 do Slavkovic a přejeme, ať celý tento rok prožíváme v duchu poselství z Fatimy. Je dobré vnímat toto poselství jako dar Božího milosrdenství, které svět potřebuje dnes stejně jako před sto lety.

O. pallotini
 

K zamyšlení - prosinec 2016

„Když se nyní vracíme na počátek všeho, připomínáme si, jak to bylo úplně na počátku. První lidé, Adam a Eva, zhřešili, provinili se proti Boží lásce neposlušností, přijali ďáblovu myšlenku, že by mohli být bez Boha jako On. Byli vyhnáni z ráje a brána se zavřela. Bůh k ní postavil anděla s ohnivým mečem. Lidem se uzavřel přístup k Bohu. A byla to právě Maria, nová Eva, která tuto bránu pomohla otevřít. Ona se stala Bránou nebeskou. Jak jsme si připomenuli, ona symbolika není jen tak prázdná, ale jsou to reality, které Bůh ustanovil, aby nám byly srozumitelné a jasné. Protože zrovna tak putujeme v pozemském životě, vcházíme branami do paláců, budov, do měst, jsou strážci bran, jsou klíčníci, jsou ti, kteří to umožňují. Proto Marii vzývají věřící jako Klíčnici nebe."

P. Wojciech Zubkowicz SAC
více >>
 

Apoštolský list Misericordia et misera v češtině

Na stránkách cirkev.cz můžete najit český překlad apoštolského listu Misericordia et misera, který vydal papež František u příležitosti ukončení Svatého roku milosrdenství. Římský biskup v dokumentu ukazuje směr, jakým se má církev ubírat v následujícím období.

O. pallotini
 

K zamyšlení - listopad 2016

Ohlédnutí do budoucna

Není to chyba? Lze se ohlédnout do budoucna? I když se to nezdá, ano. Je to možné, když je člověk otočen tváří k minulosti a takto jde životem, zády dopředu.

Není vždy snadné najít rovnováhu v pohledu mezi minulostí a budoucností. I minulost je důležitá, i budoucnost. S budoucností je spojen cíl a vědomí cíle by nás mělo vždy doprovázet. Minulost nás může zatěžovat na cestě k tomuto cíli, ale také může být zdrojem zkušeností.

P. Wojciech Zubkowicz SAC
více >>
 

Pouť ke sv. Faustině 2016 v obrázcích

K zamyšlení - říjen 2016

K zamyšlení - září 2016

K zamyšlení - srpen 2016

K zamyšlení - červen 2016

Mimořádná pouť k Božímu Milosrdenství a Pěší pouť 2016 - galerie

Na stránkách časopisu „Apoštol“ najdete doplněný archiv straších čísel

K zamyšlení - květen 2016

Misionář milosrdenství bude k dispozici v brněnské diecézi

K zamyšlení - duben 2016

K zamyšlení - březen 2016

K zamyšlení - únor 2016

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství - program poutí na rok 2016

Program Evropského apoštolského kongresu o milosrdenství

Srdečně Vás zveme do kostela ve Slavkovicích na Dny smíření a Večery milosrdenství

K zamyšlení - leden 2016

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství na Dny smíření a Večery milosrdenství

K zamyšlení - prosinec 2015

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství

Slovo otce biskupa Vojtěcha k zahájení Svatého roku milosrdenství v brněnské diecézi

Svatý rok milosrdenství - kalendář událostí s papežem

Je-li daleko, je to tvá vina - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny - listopad 2015

Proč se bojíš plnit mou vůli? - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (15) - říjen 2015

Obraz milosrdného Ježíše ke stažení

Jsem chráněna jakoby stínem jeho křídel - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (14) - září 2015

Změna pořádku bohoslužeb ve Slavkovicích

Když jsi mě neviděla ani necítila moji přítomnost, byl jsem s tebou hlouběji sjednocen - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (13) - srpen 2015

Všechno stvoření a tvorové, zpívejte s úžasem píseň milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (12) - červenec 2015

Čas boje a čas milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (11) - červen 2015

Znát velikost daru - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (10) - květen 2015

Jednají se mnou jako s čímsi mrtvým - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (9) - duben 2015

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Text Novény před Svátkem Božího milosrdenství

Zveme Vás na Svátek Božího milosrdenství

Zamyšlení nad Svátkem Božího milosrdenství

Papež František oznámil slavení Svatého roku milosrdenství

Milosti ze Srdce Páně - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (8) - únor 2015

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2015

Kalendář poutí na rok 2014

Zveme Vás na nové webové stránky pallotinů

„Hovořím k Pánu hlubokým mlčením.“ zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (7) - leden 2015

„Kdo dnes uvažuje o tom nesmírném Tajemství v usebranosti a tichu?“ - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (6) - prosinec 2014

Nový počet členů Knihy milosrdenství

„Neodměňuji za zdařilý výsledek, ale za trpělivost a námahu“ (Den. 86) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (5) - listopad 2014

První úkol: namaluj obraz a posvěť jej na svátek milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (4) - říjen 2014

Ježíš se mě zeptal: „Kdo jsi?“ - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (3) - září 2014

Boží milost však v duši zvítězila (Den. 8) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (2) - srpen 2014

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2014

Mám psát o tobě, ó Nepochopitelný ve svém milosrdenství (Den. 6) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (1) - červenec 2014

Naděje na nádraží - zamyšlení - červen 2014

Fotogalerie z II. kongresu o Božím milosrdenství (foto Robert Pecha)

Přednáška Mons. Jana Danňka, která zazněla na Svátek Božího milosrdenství

Plánek místa konání kongresu ve Slavkovicích

Přihlášky na kongres

Doprava na kongres o Božím milosrdenství

II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM

Hlad po Bohu

Zveme Vás na II. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR!

Setkala se Láska a hřích - zamyšlení - únor 2014

Kalendář poutí na rok 2014

Nabízíme exercicie o Božím milosrdenství

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2014

Cesty Božího milosrdenství - zamyšlení - leden 2014

Ticho - zamyšlení - prosinec 2013

Obraz milosrdného Ježíše ke stažení

Aktualizovaný počet členů Knihy milosrdenství

Víra je náš největší poklad - zamyšlení - listopad 2013

Konec, nebo začátek? - zamyšlení - říjen 2013

Galerie - pouť ke sv. Faustyně

Před námi růžencový říjen - zamyšlení - září 2013

Divná barva nebe - zamyšlení - srpen 2013

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2013

Začala pěší pouť k Božímu milosrdenství

Světlo víry - zamyšlení - červenec 2013

Zveme Vás na stránky projektu Kniha milosrdenství

Pastorační projekt Nikodémova noc má nové webové stránky

V centru našeho duchovního života má být Pán, nikoliv naše problémy… - zamyšlení - červen 2013

Galerie z primiční mše ve Slavkovicích (foto: Petr Knob)

Primiční mše Jana Davida SAC v Lukavci

Galerie z primiční mše Jana Davida SAC

Jestliže ústy vyznáváš a v srdci věříš… - zamyšlení - duben 2013

Galerie ze Svátku Božího milosrdenství - 7. dubna 2013

Darujte "Apoštola" v Roce víry!

Bratři a sestry, dobrý večer! - zamyšlení - březen 2013

Aby byl Ženich s námi - zamyšlení - únor 2013

Sestoupil z nebe do našeho těla - zamyšlení - leden 2013

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2013

Bůh hledí na svět očima betlémského Dítěte - zamyšlení - prosinec 2012

Víra je setkání s Bohem, který mluví a jedná - zamyšlení - listopad 2012

Hlubší poznání rysů Jeho tváře hýbe naším životem... - zamyšlení - říjen 2012

„Nikodémova noc“ má své webové stránky

Rok víry: od 11.10. 2012 do 24.11. 2013 - zamyšlení - září 2012

Nikodémova noc - setkej se s Ježíšem v noci

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2012

Celostátní setkání mládeže - galerie

"Přilož své ucho na mé Srdce a zapomeň na všechno…“ - zamyšlení - srpen 2012

Nabízíme Vám sborník textů z prvního kongresu o Božím milosrdenství

Oči upřené na Pána - zamyšlení - červenec 2012

Neboj se mlčet před Bohem - zamyšlení - červen 2012

Touha je nejlepší přípravou - zamyšlení - květen 2012

Oblékni se v Krista a Velikonoce se stanou životem - zamyšlení - duben 2012

Odejít z Cháranu - zamyšlení - březen 2012

Kalendář poutí na rok 2012

Pokorný návrat ke Kristu - zamyšlení - únor 2012

Krize – ohrožení nebo šance? - zamyšlení - leden 2012

Fotogalerie z kongresu

Plánek místa konání kongresu ve Slavkovicích

Pozvánka na mši svatou se zasvěcením Božímu milosrdenství

Svátek Božího milosrdenství, 1. 5. 2011

Text Noveny k Božímu milosrdenství

Doprava na Kongres

Milosrdenství je budoucností světa

Přihlášky na kongres

První národní kongres o Božím milosrdenství


logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

po najetí
©2009 pallotini.cz