středový obrázek

Aktuality

POZVÁNKA

na tradiční Mariánskou pouť Prahou
v sobotu 12. května 2018
za obnovu historického Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze
Více informací

Současná právní situace:
26. března 2013 - rozhodnutí Rady hl. m. Prahy, která schválila projekt obnovy Mariánského sloupu.
Červen 2017 - stavební úřad MČ Praha 1 vydal územní rozhodnutí umožňující obnovu Mariánského sloupu.
Září 2017 - zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesení, že nesouhlasí se záměrem obnovy Mariánského sloupu.
Listopad 2017 - stavební úřad Prahy 1 zamítl odvolání odpůrců obnovy sloupu proti červnovému územnímu rozhodnutí jako nepřípustná, protože odvolatelé nebyli účastníky řízení.
Únor 2018 - územní rozhodnutí nabylo právní moci.
Duben 2018 - všechny části sloupu připraveny k instalaci.

Kdyby Technická správa komunikací hl. m. Prahy vydala souhlas se záborem pozemku, mohla obnova sloupu začít, aby byla dokončena ke 100. výročí stržení. Souhlas ale dosud bez vysvětlení vydán nebyl. 
Více informací

'

NULL

'
wz

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz