středový obrázek

Aktuality

Hic sunt leones - projekt ve Slavkovicích

Drazí přátelé,
„terra incognita" znamená latinsky „země neznámá". Legenda tvrdí, že kartografové označovali tato území také slovy „Hic sunt leones" („zde jsou lvi"). Mělo to upozornit na to, že země skrývá tajemství a je potřeba si dávat pozor.
K 10. výročí posvěcení kostela ve Slavkovicích jsme vydali publikaci, která dokumentuje posledních deset let dění na poutním místě ve Slavkovicích.

Poslední kapitolu této publikace jsme pojmenovali: „Jdeme nahoru". „Jdeme nahoru" znamená „jdeme dál".
Vstupujeme do nové etapy vývoje poutního místa ve Slavkovicích a svým způsobem také do nové duchovní reality, se kterou je spojené zdejší Centrum Božího milosrdenství.
Země nad kostelem ve Slavkovicích je pro nás také svým způsobem „terra incognita". Nevíme, co bude, víme ale, že si musíme dávat pozor, abychom zachovali pokoru vůči Božímu plánu. Jedině tak lze zviditelnit nikoliv lidský, ale Boží záměr s tímto místem. Celý projekt proto s důvěrou svěřujeme milosrdnému Bohu. Věříme, že dnes ještě v mnohém „neznámá země" včas vyjeví svá tajemství.

Děkujeme Vám za každou pomoc a modlitbu za toto dílo na přímluvu sv. Faustyny a sv. Vincence Pallottiho. 

Pokud byste chtěli projekt podpořit finančně, svůj dar pošlete na účet: 33 00 287/ 0100

Potvrzení o příjetí daru: objednavky@apostol.cz, 566 502 850, 774 521 531.

NULL
O. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz