středový obrázek

Aktuality

Zveme Vás do Slavkovic v době vánoční

S přáním požehnaných vánočních svátků plných radosti a pokoje bychom Vás rádi pozvali v době vánoční do Slavkovic.

Co je nového?

Soška dítěte Ježíše ze Svaté země - plnomocné odpustky

Především jsme rádi, že ve slavkovickém kostele je uložena soška dítěte Ježíše ze Svaté země, se kterou jsou spojené plnomocné odpustky. Každý, kdo se této sošky s úctou dotkne nebo ji políbí a pomodlí se s vírou nějakou modlitbu, může získat plnomocné odpustky za předpokladu, že v ten den je na mši svaté, přijal svaté přijímání a pomodlí se na úmysly Svatého otce. Takový odpustek může člověk získat jedenkrát za den. Tutu sošku můžete najít v kostele, v jesličkách u obětního stolu. Plnomocné odpustky lze získat po celý rok, nejen v době vánoční.

Nový Betlém před kostelem

Od 24. 12 do 2. 2 je před kostelem ve Slavkovicích k vidění nový Betlém. Může to být třeba dobrý nápad na rodinný výlet o Vánocích. U Betléma je také možnost přispět na dobrý účel. Tento rok můžete pomoct organizaci „Na počátku", která zajišťuje poradenství, ubytování a podporu těhotným ženám a maminkám s dětmi v tísni (www.napocatku.cz)

Osvětlená křížová cesta nad kostelem

Pokud přijedete do Slavkovic po setmění, můžete vidět nově osvětlenou křížovou cestu nad kostelem. I když se může na první pohled zdát, že křížová cesta k Vánocům tak trochu nepatří, Vánoce jsou přece o tom, že se narodil Ježíš Kristus. A narodil se proto, aby nás svou smrtí osvobodil od hříchů, a tak se člověk mohl narodit pro život věčný.

Kostel ve Slavkovicích je otevřen v soboty a neděle v době zpovídání (každou sobotu a neděli od 14 do 17 hod., každou první a třetí sobotu od 10 do 17 hod.) a také v době mší svatých (pátek 16 hod., sobota 17 hod., neděle: 10.30 a 17.00 hod.)

Pokud byste chtěli kostel navštívit v jinou dobu, zavolejte na tel. č.: 566 502 855 nebo 603 809 888.

'

'

NULL

'

'
O. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz