středový obrázek

Aktuality

Zveme Vás do Slavkovic v sobotu 18. ledna 2020 (3. sobota)

Poutě o 3. sobotách získají od roku 2020 novou podobu:
• 16.30 růženec
• 17.00 mše sv. (hlavní celebrant: host, překvapení)
• Po mši sv. přednáška v rámci přípravy na kongres (o. Slavomír Peklanský, SAC)
• Korunka a možnost uctění ostatků sv. Faustyny
• cca 18.30-20.00 děkovná adorace s modlitbou o uzdravení. 

'

NULL

'
O. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz