středový obrázek

Aktuality

Mše svatá v Hodině milosrdenství ve Slavkovicích

Drazí věřící, poutníci, ctitelé Božího milosrdenství a přátelé poutního místa ve Slavkovicích,

rádi bychom Vás informovali, že v reakci na pandemii koronaviru budeme
od 25. března 2020 každý den
v Hodině milosrdenství (15.00 - 16.00 hod.)
sloužit v kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích
MŠI SVATOU ZA BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ PRO ČR.
I když tato mše svatá bude zatím sloužena bez lidu,
ZVEME VÁS, ABYSTE SE S NÁMI DUCHOVNĚ SPOJILI.


ZVLÁŠTNÍM ZPŮSOBEM
 BUDEME VYPROŠOVAT BOŽÍ POMOC A OCHRANU
PRO ZDRAVOTNÍKY, VŠECHNY DALŠÍ SLOŽKY IZS 
A VEŠKERÉ SLUŽBY A INSTITUCE ZAPOJENÉ DO BOJE S PANDEMIÍ. 
BUDEME PAMATOVAT NA VŠECHNY NEMOCNÉ A JEJICH RODINY.
 A TAKÉ BUDEME PROSIT PRO NÁS VŠECHNY 

O DŮVĚRU BOHU, ODVAHU, NADĚJI
A O ZODPOVĚDNOST
.

Mše svatá bude sloužena v Hodině milosrdenství. O Hodině milosrdenství Pán Ježíš řekl sv. Faustyně: „Snaž se v tuto hodinu vykonat pobožnost křížové cesty, pokud ti to povinnosti dovolí, a nemůžeš-li se pomodlit křížovou cestu, tak alespoň na chvíli vejdi do kaple a ucti mé Srdce, které je plné milosrdenství, v Nejsvětější svátosti; a jestliže nemůžeš přijít do kaple, ponoř se do modlitby tam, kde jsi, alespoň na okamžik. V tuto hodinu vyprosíš pro sebe i pro jiné všechno, v tuto hodinu se dostalo milosti celému světu. Milosrdenství zvítězilo nad spravedlností." (Den. 1572).   

Zveme Vás ke sjednocení ve společné modlitbě.

otcové pallotini 

'

'

'

NULL

'

'

'

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz