středový obrázek

Aktuality

Zveme Vás do Slavkovic v sobotu 21. května 2022

Po celý měsíc v květnu se ve Slavkovicích modlíme za diecézi královéhradeckou.
Hlavním dnem modlitby bude sobota 21. května 2022.

Program:
10.00 -17.00 hod. adorace s prosbou o Boží požehnání a Boží milosti pro diecézi královéhradeckou.
Během adorace bude možné přijmout svátost smíření.
17.00 hod. mše sv. se zasvěcením Božímu milosrdenství.
Hlavním celebrantem bude Mons. Mgr Jan Paseka, generální vikář královéhradecké diecéze.

 

 

'

NULL

'
o. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz