středový obrázek

Aktuality

Jubileum 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství

17. srpna 2022 uběhne 20 let ode dne, kdy sv. Jan Pavel II. zasvětil svět Božímu milosrdenství u příležitosti posvěcení baziliky Božího milosrdenství v Krakově - Lagiewnikach, kde zemřela sv. Faustyna. Než Svatý otec zasvětil svět Božímu milosrdenství, řekl: „Chci dnes v této svatyni slavnostně zasvětit svět Božímu milosrdenství. Činím to s vroucí touhou, aby poselství o milosrdné Boží lásce, které zde prostřednictvím sestry Faustyny bylo oznámeno, dostalo se všem obyvatelům země a naplnilo jejich srdce nadějí. Ať se toto poselství šíří z tohoto místa do celého světa. Ať se naplní závazný slib Pána Ježíše, že odtud má vzejít „jiskra, která připraví svět na jeho definitivní příchod".

'

NULL

'
o. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz