středový obrázek

Aktuality

Pozvánka na mši svatou se zasvěcením Božímu milosrdenství

Ve dnech 20. – 22. května 2011 proběhne v Novém Městě na Moravě a ve Slavkovicích I. národní kongres o Božím milosrdenství, který bude zakončen slavnostní mší svatou spojenou se zasvěcením Božímu milosrdenství.

Mše svatá se bude konat v neděli, 22. května, od 16.00hod. na louce nad kostelem ve Slavkovicích, a bude jí předsedat Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, za účasti českých a moravských biskupů.

 

Srdečně Vás zveme na tuto mši svatou. Společně svou účastí vydáme povzbudivé svědectví o Božím milosrdenství.

Prosíme kněze a jáhny, aby si vzali s sebou alby a bílé štoly a v zákristii byli aspoň 20 – 30 minut před mší svatou. Zákristie pro kněze bude umístěna v areálu na louce nad kostelem, kde bude také hlavní pódium (orientační plánek areálu najdete na www.slavkovice.cz). Po mši svaté zveme všechny kněze a jáhny na pohoštění do kulturního domu v Novém Městě na Moravě (ul. Tyršova 1001).

Veškeré informace najdete na stránkách brněnského biskupství, a na webových stránkách poutního kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích: www.slavkovice.cz

Na cestu do Slavkovic Vám vyprošujeme Boží požehnání!

Otcové pallotini

 

O. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz