středový obrázek

Deníček sv. Faustyny

Deník s. Faustyny, kam během posledních čtyř let svého života zapisovala na žádost Pána Ježíše „setkání“ vlastní duše s Bohem.

Deníček sestry Faustyny si můžete objednat zde

Fragmenty předmluvy k prvnímu polskému vydání „Deníčku"
Deníček, který pojednává o pobožnosti k Božímu Milosrdenství, se stal v poslední době nesmírně aktuálním ze dvou důvodů:
Prvním je, že Kongregace pro nauku víry prohlášením vydaným před dvěma lety definitivně vzala zpět námitky a výhrady vznášené dříve vůči spisům s. Faustyny kongregací Posvátného oficia. Zrušení „notifikace“ způsobilo, že pobožnost k Božímu Milosrdenství, předložená ve jmenovaném Deníčku, získala novou životnost na všech kontinentech, což dokazují četná svědectví, která neustále na postulaci a do kongregace, do které patřila s. Faustyna, přicházejí. Druhým důvodem je, že encyklika Dives in misericordia, vyhlášená papežem Janem Pavlem II. šťastně soustředila pozornost církve, dokonce i laikátu, na tuto znamenitou Boží vlastnost a současně mimořádný aspekt ekonomie spásy, jakým je právě Boží milosrdenství.
Byla by žádoucí pronikavá studie, jejímž cílem by bylo poukázat na styčné body mezi Deníčkem s. Faustyny a uvedenou encyklikou, zatím ještě nemluvě o jejich eventuální vzájemné závislosti. Těch styčných bodů je určitě hodně, vždyť čerpají inspiraci z téhož zdroje, z Božího zjevení a z učení Krista. Je potřeba též zdůraznit, že sám kardinál Karol Wojtyla, tehdejší krakovský arcibiskup, začal vyvíjet úsilí o zahájení beatifikačního procesu s. Faustyny Kowalské a také tento proces zahájil.
Ve světle řečeného Deníček s. Faustyny nabyl nesmírného významu pro katolickou spiritualitu, a proto bylo třeba připravit jeho věrohodné vydání, aby se tak zabránilo deformaci textu těmi, kteří jednají možná s dobrým úmyslem, ale nejsou na to dostatečně připraveni. Takto bude možné vyvarovat se odlišných vydání, tedy takových, v nichž jsou rozpory, jak se to stalo s duchovním deníkem svaté Terezie od Dítěte Ježíše Dějiny duše.
Při letmém přehlédnutí Deníčku může čtenáře překvapit prostota jazyka a dokonce pravopisné a stylistické chyby, ale nemělo by se zapomínat, že autorka Deníčku měla pouze vzdělání základní školy, a to ještě neúplné. Již samo teologické učení, obsažené v Deníčku, vzbuzuje u čtenáře přesvědčení o její neobyčejnosti, a zvážíme-li kontrast existující mezi vzděláním s. Faustyny a vznešeností jejího teologického učení, již tento samotný kontrast ukazuje na zvláštní vliv Boží milosti.
Rád bych se zde zmínil o mém setkání s dobře známou mystickou duší naši doby, sestrou Speranzou, která v Colle Valenza nedaleko Todi udala počátek svatyni „Amore Misericordioso“, jež je cílem poutí četných společenství. Zeptal jsem se s. Speranzy, zda zná spisy s. Faustyny a co si o nich myslí. Odpověděla mi prostě: Spisy obsahují znamenité učení, ale při jejich četbě je třeba mít na zřeteli, že Bůh hovoří k filosofům řečí filosofů a k prostým duším řečí prosťáčků, a pouze těm posledním zjevuje pravdy ukryté před učenými a moudrými tohoto světa.

Řím, dne 20. prosince 1980
+ Andrzej M. Deskur
Titulární arcibiskup Teneský

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz