středový obrázek

Aktuality

Rok víry: od 11.10. 2012 do 24.11. 2013 - zamyšlení - září 2012


 „Rok víry byl naposledy vyhlášen v roce 1968 a jeho smyslem bylo připomenout výročí mučednictví apoštola Petra. Nezapomínejme, že se psal rok, který představuje v myslích mnoha lidí dodnes zvláštní dějinné období. Papež Pavel VI. chtěl tehdejší Rok víry zakončit slavnostním vyznáním víry, které sám napsal a je známo pod názvem Krédo Božího lidu. Kromě významných jubileí, jako je půlstoletí od zahájení koncilu a dvacet let od vydání Katechismu, však byla přijata myšlenka dát zvláštní prostor reflexi víry v kontextu všeobecné krize víry a není třeba skrývat, že existuje určitá krize víry.“ Tato slova pronesl arcibiskup Rino Fisichella, předseda Papežské rady pro novou evangelizaci, 21. června 2012 ve vatikánském tiskovém středisku během prezentace Roku víry vyhlášeného Benediktem XVI. na období od 11. října 2012 do 24. listopadu 2013. „V aktuálním historickém kontextu, který je charakterizován sekularismem,“ vysvětlil dále arcibiskup Fisichella, „existuje tendence žít ve světě, jako by Bůh neexistoval.“ Křesťanské společenství proto nabízí Rok víry těm, kteří zakoušejí stesk po Bohu a touhu setkat se s Ním.“


Bratři a sestry,

po celý tento rok jsme se prostřednictvím zamyšlení připravovali na Rok víry. Příští, říjnová, pouť o třetí sobotě v měsíci se bude konat už v Roku víry, proto si myslím, že bude dobré vás seznámit s hlavními událostmi, které budou doprovázet tento důležitý rok, abychom si uvědomili, že se před námi otevírá omilostněný prostor a Pán nám dává čas, ve kterém pro nás všechny připravil mnoho milostí.

Slavnostnímu otevření Roku víry 11. října na Svatopetrském náměstí bude předcházet další setkání z cyklu Nádvoří národů. Uskuteční se tentokrát v Assisi, kde budou od 6. října věřící a ateisté diskutovat o víře. O den později – 7. října – zahájí své zasedání 13. řádná biskupská synoda, která se bude zabývat důležitostí nové evangelizace pro předávání víry.

Již zmíněné datum slavnostního otevření Roku víry – 11. říjen 2012 – je zároveň dnem padesátého výročí zahájení II. Vatikánského koncilu. Svatý otec bude v deset hodin dopoledne na náměstí sv. Petra slavit mši svatou společně se synodními otci a delegáty biskupské synody. Na večer připravuje italská Katolická akce průvod s pochodněmi od Andělského hradu na Svatopetrské náměstí jako připomínku světelného průvodu II. Vatikánského či třeba Efezského koncilu.

Další významnou liturgickou slavností v měsíci říjnu bude svatořečení sedmi mučedníků a svědků víry. V neděli 21. října bude Svatý otec předsedat kanonizační liturgii, při níž budou k úctě všeobecné církve povýšeni tři muži a čtyři ženy.

Každoroční pravidelná setkání jednotlivých vatikánských kongregací a papežských rad budou po celý Rok víry věnována tématu nové evangelizace. Prvním z nich se stane kongres Světové unie katolických vyučujících s účastí Kongregace pro katolickou výchovu plánovaný na 26. - 30. října. Následovat bude 26. mezinárodní konference Papežské rady pro pastoraci zdravotníků ve dnech 15. - 17. listopadu. Jiné dva semináře organizované Kongregací pro katolickou výchovu v dubnu a září příštího roku se budou zabývat dokumenty II. Vatikánského koncilu a Katechismem katolické církve. Z dalších doprovodných konferencí může být pro naši zeměpisnou oblast zajímavý mezinárodní kongres, který bude v únoru 2013 hostit Papežský východní institut a Gregoriánská univerzita a který se bude týkat 1150. výročí mise svatých Cyrila a Metoděje ke slovanským národům.

K prosincovým bodům kalendáře Roku víry náleží inaugurace tematické výstavy o II. Vatikánském koncilu v Andělském hradu (20. 12.) a zahájení evropského setkání mládeže organizovaného komunitou Taizé a římským vikariátem (28. 12.).

V příštím kalendářním roce se kromě obvyklých liturgických příležitostí, kterým předsedá Svatý otec, bude konat Vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého (18. 5.), která bude patřit setkání církevních hnutí s Petrovým nástupcem. Benedikt XVI. rovněž povede tradiční procesí o slavnosti Těla a Krve Páně (2. 6.). Prostřednictvím televizního přenosu se k eucharistické adoraci se Svatým otcem připojí katolíci po celém světě.

V polovině června (16. 6.) proběhne den věnovaný encyklice Evangelium Vitae  bl. Jana Pavla II. za přítomnosti současného papeže. O měsíc později Svatý otec přijme na Svatopetrském náměstí putující seminaristy, novicky a novice (7. 7.). Mládeži bude již tradičně patřit liturgie Květné neděle (24. 3.) a především pak Světové dny mládeže v Rio de Janeiro v závěru července (23. - 28. 7.). V září a říjnu příštího roku bude Benedikt XVI. slavit Den katechetů (29. 9.) a Mariánský den (13. 10.). Rok víry se uzavře závěrečnou liturgickou slavností 24. listopadu 2013.

Je samozřejmé, že se nezúčastníme všech těchto událostí Roku víry a ani to není třeba, ale myslím si, že by bylo velmi dobré, kdyby si každý z nás udělal svůj vlastní kalendář Roku víry a zamyslel se, co všechno může udělat, aby to prospělo k obnově jeho víry.  

K bohatému programu Roku víry chceme přispět i my ve Slavkovicích. Proto také vznikl projekt „Nikodémova noc“. Každý čtvrtý čtvrtek bude ve Slavkovicích ve 20 hod. mše svatá a po ní bude až do půlnoci probíhat adorace, během které bude možné přijmout svátost smíření nebo si popovídat s knězem. V roce 2012 se bude Nikodémova noc konat 27. září, 25. října, 22. listopadu a 27. prosince. Zveme vás všechny k setkání s Pánem!

Sestra Faustyna uslyšela půl roku před smrtí od svého zpovědníka: „Žij více z víry! Když cítíš Boží přitahování a poznáš, že je to Pán, tak je následuj. Čas určený k modlitbě využij všechen.“ (srov. Den. 1618) Prosme společně s apoštoly: Pane, dej nám více víry! (srov. Lk 17,5)

 

P. Wojciech Zubkowicz SAC

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz