středový obrázek

Aktuality

Začala pěší pouť k Božímu milosrdenství

V sobotu, 27. července začala pěší pouť k Božímu milosrdenství. Poutníci dojdou do Slavkovic v pátek 2. 8. Zveme vás všechny k účasti na programu, který mají pěší poutníci ve Slavkovicích. V pátek 2. 8. budeme v 15 hodin ve Slavkovicích slavit Hodinu milosrdenství a v 16.00 mši svatou. V 19.30 bude společné zpívání k oslavě Boha a sdílení, v 21.00 hod. nešpory v kostele. Poté bude celou noc příležitost k soukromé modlitbě během adorace v kostele. V sobotu v 7.30 budou ranní chvály, po nich prezentace od otce Wojciecha. V 10.00 bude slavnostní mše svatá. Hlavním kazatelem bude mnohaletý poutník, jáhen Ladislav Kinc.

Pamatujme ve svých modlitbách na všechny poutníky! 

O. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz