středový obrázek

Aktuality

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2014

23. ledna
27. února
27. března
24. dubna
23. května (pátek, v rámci kongresu o Božím milosrdenství)
26. června
25. července (pátek, v rámci pěší poutí k Božímu milosrdenství)
28. srpna
25. září
23. října
27. listopadu
18. prosince (třetí čtvrtek)

Program:
20.00 mše svatá.
Po mši svaté adorace do půlnoci.
Adorace v tichu a ve tmě.
Možnost zpovědi nebo rozhovoru s knězem.

 

O. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz