středový obrázek

Aktuality

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2015

26. února
26. března
23. dubna
28. května
25. června
23. července
27. srpna
24. září
22. října
26. listopadu
17. prosince (třetí čtvrtek)

Program: 20.00 mše svatá. Po mši svaté adorace do 23.00 hod. Adorace v tichu a ve tmě. Možnost zpovědi nebo rozhovoru s knězem.

O. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz