středový obrázek

Aktuality

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství

Kostel Božího milosrdenství a sv. sestry Faustynyve Slavkovicích u Nového Města na Moravě je už několik let cílem mnoha poutníků z celé republiky.

Také ve Svatém roce milosrdenství vás zveme do Slavkovic na tradiční poutě:

SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
neděle 3. dubna 2016
PĚŠÍ POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
od 9. do 16. července 2016
POUŤ KE SV. FAUSTYNĚ
neděle 9. října 2016


Zvláštním způsobem vás společně s Českou biskupskou konferencí
srdečně zveme do Slavkovic na

Pouť k Božímu milosrdenství ve Svatém roce milosrdenství,
která se uskuteční v sobotu 11. června 2016.

Slavnostní mše svatá za účasti otců biskupů je naplánována na 14.00 hod.
a bude spojena se zasvěcením Božímu milosrdenství.


Prosíme vás, rezervujte si čas, abychom se všichni, dá-li Pán Bůh, mohli tento den setkat ve Slavkovicích a společnou modlitbou ve Svatém rocemilosrdenství zasvětit Božímu milosrdenství sebe, své blízké a celý svět.

Připomínáme vám také, že po celý rok (nejen ve Svatém roce milosrdenství) je možné se každou sobotu a neděli v kostele ve Slavkovicích setkat s knězem (ke svátosti smíření nebo k rozhovoru) od 14.00 do 17.00 hod. 

Těšíme se na setkání s vámi ve Slavkovicích a na cestu do Slavkovic vám ze srdce žehnáme.

O. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz