středový obrázek

Aktuality

K zamyšlení - prosinec 2016

„Když se nyní vracíme na počátek všeho, připomínáme si, jak to bylo úplně na počátku. První lidé, Adam a Eva, zhřešili, provinili se proti Boží lásce neposlušností, přijali ďáblovu myšlenku, že by mohli být bez Boha jako On. Byli vyhnáni z ráje a brána se zavřela. Bůh k ní postavil anděla s ohnivým mečem. Lidem se uzavřel přístup k Bohu. A byla to právě Maria, nová Eva, která tuto bránu pomohla otevřít. Ona se stala Bránou nebeskou. Jak jsme si připomenuli, ona symbolika není jen tak prázdná, ale jsou to reality, které Bůh ustanovil, aby nám byly srozumitelné a jasné. Protože zrovna tak putujeme v pozemském životě, vcházíme branami do paláců, budov, do měst, jsou strážci bran, jsou klíčníci, jsou ti, kteří to umožňují. Proto Marii vzývají věřící jako Klíčnici nebe."

Tato slova rozjímání Mons. Jana Daňka můžete nalézt v malé brožurce „Maria - brána milosrdenství". Brožurka původně měla vzniknout pro květnové pobožnosti ve Svatém roku milosrdenství. Nakonec byla připravena v září, aby se mohla použít v říjnu k modlitbě růžence, ale také aby byla inspirací v roce 2017.
Rád bych se zastavil u slov „klíčnice nebe". Myslím si totiž, že je potřeba neustále zdůrazňovat, že křesťan je díky Boží milosti a milosrdenství pozván k aktivnímu vstupování do dění, které se odehrává. Nikdy nejsme determinováni okolnostmi nebo překážkami tak, že nic nemůžeme udělat. I pokud jsme bezmocní v konkrétní situaci - vždy můžeme říct: jsem bezmocný, Bože pomoz! A taková modlitba může být někdy právě tím nejlepším řešením.
Rok 2017, který se před námi pomalu otevírá, může mnohým tak trochu nahánět strach. Není to příznačné, - ptají se mnozí pozorovatelé - že se v tomto roce sešlo tolik významných výročí? Pětisté výročí vystoupení Martina Luthera, výročí fatimských zjevení a výročí říjnové revoluce v roce 1917? K tomu ještě ti, kteří se věnují svobodným zednářům, přihodí třísté výročí od jejich vzniku. Na internetu můžeme navíc najít několik upozornění, že nějak stoupl počet zemětřesení a přírodních katastrof. Někteří odborníci přes politické vztahy varují, že to na mnoha místech světa nebezpečně „doutná". Zkrátka: rok 2017 bude možná ještě zajímavější než rok 2012 (kdy podle mayského kalendáře skončil svět).
Co tedy máme o tom všem říct? Především to, že jsme pozváni tento rok prožívat společně s Pannou Marií a v duchu Panny Marie: s důvěrou, pokorou a vděčností Bohu, který nejen řídí dějiny světa, ale aktivně se jich zúčastňuje.
Velikým povzbuzením je vědomí, že i když je už Svatý rok milosrdenství za námi a Svaté brány se uzavřely, Panna Maria má klíče. Utíkejme se k ní proto po celý rok 2017 slovy modlitby růžence a pozdravujme ji a s důvěrou a radostí prosme:
Orodovnice naše,
obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše
nám po tomto putování ukaž.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz