středový obrázek

Aktuality

V roce 2017 vás o prvních sobotách zveme do Slavkovic ke společné modlitbě na přímluvu Panny Marie.

Sté výročí zjevení ve Fatimě (1917 - 2017) a vzájemné propojení této úcty s úctou k Božímu milosrdenství nás v kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích vedlo k zavedení modlitby o prvních sobotách věnované úctě k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Všechny vás zveme na toto modlitební setkání, které se bude konat po celý rok 2017 vždy první sobotu v měsíci místo Večerů milosrdenství a bude probíhat dle následujícího programu:

17.00 hod. mše svatá
Po mši svaté modlitba růžence
15 min. meditace před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Připomínáme, že každou první sobotu je od 10.00 do 17.00 hod. také možnost přijmout svátost smíření. 

Doporučujeme také mariánské meditace, které si můžete stáhnout ze stránek farnosti Radešínská Svratka.

Všechny ctitele Panny Marie zveme v roce 2017 do Slavkovic a přejeme, ať celý tento rok prožíváme v duchu poselství z Fatimy. Je dobré vnímat toto poselství jako dar Božího milosrdenství, které svět potřebuje dnes stejně jako před sto lety.

O. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz