středový obrázek

Aktuality

K zamyšlení - leden 2017

Následovat Marii

Svatý Otec Jan Pavel II. ve svých katechezích říká, že „církev se snaží následovat Marii na své každodenní pouti". Podle svatého papeže je deset mariánských ctností, které se musí stát východiskem našeho každodenního jednání. Jsou to: Víra, Otevřenost Božímu slovu, Důvěra Bohu, Mlčení, Pokora, Dobrota, Čistota, Soucit, Jednota, Pokoj a radost. 

V posledním zamyšlení otce Vojtěcha byla hlavní postavou Klíčnice nebe. Nepochybně také proto Ji církev oslavuje v první den v roce jako Matku Boží. Touto slavností vcházíme do nového roku a to Ona nám otevírá nový začátek, novou naději a nový časoprostor pro prohlubování našeho vztahu s Bohem a lidmi. V každém měsíci roku se pak na ni pamatuje v různých památkách, svátcích nebo slavnostech. 100. výročí fatimských zjevení bude pro nás příležitostí pozastavit se nad deseti ctnostmi, na které Jan Pavel II. poukazuje.
Následování Marie je třeba začít od prohloubení víry, která má být tak velká, že budeme vědět, že „u Boha není nic nemožného". Zvěstovaný andělem se může narodit z Panny, Nekonečný může být uzavřený v lůně Matky, Věčný se může stát smrtelným, Všemohoucí se může stát bezmocným, Vševědoucí se může všechno učit od začátku, Šťastný se může ponořit v lidském neštěstí, Nesmrtelný může umřít na kříži a Láska může být tak velká, že na sebe přijme všechno utrpení světa... Co víc, ten Všemohoucí Bůh může učinit nemožné věci ne jenom v životě Marie, ale také v našem. Smutek změnit na radost, neústupnou nenávist proměnit v lásku, nejtemnější hříchy rozsvětlit milostí, spasit lotra...
Musíme uvěřit, že Bůh nás miluje stejně, jako miloval Marii. Následování Marie začíná od uvěření, tzn. od dívání se na Boha tak, jak se na Boha dívala Nejsvětější Panna Maria: „Blahoslavená, která jsi uvěřila".
Bez pravé víry nebudeme opravdově zaposlouchaní do Božího slova, nebudeme Bohu opravdově důvěřovat, nebudeme opravdově mlčet, bude nám chybět pravá pokora, dobrota, čistota, soucit s trpícími. Bez pravé víry nebude jednota s Bohem a lidmi, nebude pokoj a radost v srdci. Nebude milosrdenství.
Svět se aktuálně soustřeďuje na inauguraci nového prezidenta USA, na trosky hotelu a v něm zemřelé lidi v Itálii, různé hrozby teroristických útoků, nehody, katastrofy. Jiní se v tomto období zúčastňují plesů a zábav. Chtějme se zajímat také o vlastní duchovní život a růst ve ctnostech. Jsou to totiž nejdůležitější aspekty křesťanského života. Aby nám vládl Kristus, a ne člověk, naplňovala nás radost, naděje, a ne strach a smutek a abychom jednou mohli všichni společně plesat a tančit v nebeském království s Maminkou Marií, svatým Janem Pavlem II., svatým Vincencem Pallottim.
„...A toto je definitivní cesta: stále s Pánem i ve svých slabostech a také ve svých hříších. Nikdy však nevstupovat na cestu provizoria. Ta zabíjí. Víra je definitivní věrnost, jako ta Mariina." Papež František

 

P. Slavomír Peklanský SAC

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz