středový obrázek

Aktuality

K zamyšlení - srpen 2017

Následovat Marii

DOBROTA (laskavost)

Neskutečně velkou radost má Bůh, náš Otec, když z lásky pomáháme ubohým hříšníkům ke spáse. Jediné dobré slovo, které plyne z horlivého srdce, má větší hodnotu než pouštění se do velikých děl kvůli záchraně zatvrzelého srdce. Takovou radost přináší Bohu především Matka Boží, „dobrá Matka", jak ji nazývá sv. Ludvík. Dobrota, o které píše sv. Ludvík, se týká pomáhání hříšníkům ke spáse. Sv. Bernard je názoru, že dobrota Marie slouží opravdovému dobru člověka a především spočívá v odstraňování každého hříchu. 

Opravdová dobrota, dobrý skutek, nemůže souhlasit s hříchem a ani jej propagovat. Dobrota není ctností, jestli jejím cílem není opravdové dobro - spása. To ví Boží Matka, ale my často ukazujeme dobrotu, která není ctností, je dobrotou nemoudrou. Kolik je takové hloupé dobroty v lásce k našim bližním, kolik ve výchově našich dětí.

Ne každá lidská dobrota je ctností. Ne každá má svůj vzor v postoji Marie.

Jan Pavel II. jednou řekl: „Společenství věřících vždy vidělo v Marii ideál ženy plné lásky a dobroty." Rozhodně je dobré vědět, že ctnost dobroty je plodem ctností, o kterých jsme už dříve mluvili. Nebyla by dobrota bez pokory, bez sjednocení s Bohem v tiché kontemplaci, bez víry a důvěry. Právě proto, že se v mariánské dobrotě ukrývají základní principy vztahu Marie k Bohu, i naše dobrota podle jejího vzoru začíná dávat naší existenci novou hodnotu.

Dobrota nebo laskavost prokázaná lidem, skrze něž sloužíme Kristu, má být ctností tak hluboko zakořeněnou v našem vztahu k Bohu, že by pro nás měla mít náboženský charakter. Je to důležité, protože v důsledku takto nábožensky motivovaná laskavost dává nový smysl našemu životu. Odsouvá stranou naše stále nespokojené „" a službu bližním naplňuje radostí. Tak tedy dobrá a moudrá dobrota nespočívá ve skutcích milosrdenství podniknutých z vypočítavosti - s nadějí na pochvalu, odměnu. Můžeme si všimnout, že laskavost Marie není inspirována nadějí na odměnu ani od Boha. Byla by soustředěna jen na svá očekávání a nemohla by být vzorem celému světu.

Sv. Vincenc Pallotti se často modlíval: „Můj Bože, nekonečné Milosrdenství! Celou věčnost chci nesčetněkrát a různými nevyčerpatelnými způsoby s dokonalostí srdce Ježíše a Marie vzbuzovat tolik úkonů Boží lásky i všech ostatních ctností a také vykonávat tolik dobrých skutků, kolik si zasluhuješ." A nám připomíná, že: „V Panně Marii máme po Ježíši nejdokonalejší vzor skutečného obecného apoštolátu a dokonalé lásky. Ona tak spolupracovala na zvětšování Boží slávy a spáse duší, že svými zásluhami převýšila i apoštoly."

Bylo by dobré si předsevzít, že se chceme naučit rozeznat, co je opravdu dobré pro lidi kolem nás, snažit se o spásu ne jenom svou, ale i dalších lidí. Nedělat dobré skutky z jiného důvodu než z nezištné lásky.

P. Slavomír Peklanský SAC

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz