středový obrázek

Aktuality

K zamyšlení - leden 2018

Sv. Vincenc Palloti o Božím milosrdenství

Drazí přátelé. Také letos budeme společně poznávat a prohlubovat náš vztah s Bohem milosrdným. V tomto roce nám bude průvodcem sv. Vincenc Pallotti, zakladatel Unie a Společnosti katolického apoštolátu. Vincence jsem vybral zejména proto, že letos prožíváme 15 let působení jeho duchovních synů, nás pallotinů, v české zemi a 200. výročí jeho kněžského svěcení (1818). On svým poznáním a zkušeností Boha jako nekonečné Lásky nastartoval myšlenku, abychom jako pallotini hlásali milosrdného Boha celému světu apoštolátem různými způsoby.

'

Pallotti sice žil dávno před námi (1795-1850), ale má v sobě něco, co je stále mladé, čerstvé. Je to jeho duch, jeho blízkost s Bohem. Nám, lidem dnešní doby, kdy je všechno tak uspěchané, chybí čas žasnout nad Bohem, zabývat se Jím, poznávat Jej. Vincenc vynaložil mnoho úsilí, aby našel živého Boha, a našel nekonečnou milosrdnou Lásku. Ona se projevuje nad celým světem

a v životě každého člověka. Můžeme ji vidět v momentě stvoření, kde se úplně odevzdal člověku; stvořil jej ke svému obrazu a podobě. Milosrdnou lásku Boha vidíme také v díle vykoupení. To Kristus je vtělená Boží Láska. Celý Jeho život od narození až po kříž svědčí o Boží lásce k člověku. Pallotti všude viděl Boha plného lásky, všechno k němu mluvilo o Něm; pohled na květ, na plody, na chléb, na druhého člověka... Své zkušenosti s Bohem opsal v knize Bůh - nekonečná Láska. Je to dílo nedokončené, protože je začal psát jen rok před svou předčasnou smrtí.

 

Chci, aby Pallotti skrze toto dílo mluvil k nám, aby nám připomněl, že pravda o milosrdném Bohu je důvodem k hrdosti, ale také výzvou k úsilí práce nad sebou a uvedením Boha do těch oblastí našeho života, kde ještě není přítomný. Vůbec nevadí, že to dílo není dokončené, a možná je to dobře, protože to my jej máme dokončit. Jestli se necháme ohřát Boží láskou a budeme žasnout nad Jeho milosrdenstvím, naším životem napíšeme pokračování díla o Bohu – nekonečné Lásce. Věřím, že doba vánoční byla pro všechny dobrou příležitostí se k Bohu přiblížit, když se zjevil v malém dítěti, abychom se Ho nebáli. Nenechme se odradit ani teď, když už neposloucháme sladké texty koled, ale hleďme poslouchat jeho Vtělené Slovo a uvádějme je do každodenního života.

'
P. Slavomír Peklanský SAC

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz