středový obrázek

Aktuality

K zamyšlení - únor 2018

Sv. Vincenc Pallotti o Božím milosrdenství

Drazí přátelé. Krása přírody a neprozkoumaná tajemsví stvoření jsou jedny z důkazů o tom, že Bůh je nekonečně milosrdný. Sv. Vincenc žasne, když se nad tím zamýšlí, a popisuje to v díle Bůh - nekonečná Láska. Už se vám určitě někdy stalo, že jste byli někde v přírodě a začali jste se zamýšlet nad stvořením, které nás obklopuje. Odkud se to vzalo, proč je to takové, k čemu to slouží a co všechno ještě existuje, co jsem neměl možnost vidět na vlastní oči?

'

Už jako malé děti jsme poznávali všechno kolem nás dotekem, ochutnáním, podle vůně, zrakem. Rodiče a pak učitelé nám vysvětlovali a učili nás chápat stvořený svět. Ale už jsme dospělí, všechno víme a už se ani nepozastavujeme nad maličkostmi. Nemáme na to ani čas. Jsou přece důležitější věci a povinnosti, které za nás nikdo neudělá. Ale pak ztrácíme možnost těšit se a žasnout nad nekonečným stvořením a vnímat Stvořitelovu přítomnost všude kolem nás.

Začala postní doba a právě to může být skvělou příležitostí najít si čas a popřemýšlet. Pallotti to vidí tak, že to přece Bůh nesmírně šťastný, pohnutý nekonečnou láskou a nekonečným milosrdenstvím stvořil toto všechno, aby se úplně daroval svým tvorům. Věříme, že Bůh je věčný, nekonečný, nesmírný, nepochopitelný, dokonale šťastný, všemohoucí, protože učinil všechno krom hříchu a smrti. Je životem samým. Bůh to všechno dělá, aby mohl rozlít svou nekonečnou lásku na svět. Víra nám připomíná, že jedině Bůh dokáže stvořit něco z ničeho.

My lidé dokážeme tvořit jen něco z něčeho. To On stvořil před člověkem nebe a zemi, anděly v nebi a na zemi všechno viditelné. Anděly, aby pomáhali člověku v potřebách duše i těla, a všechno materiální, aby to sloužilo člověku a pomáhalo mu to dojít do vytouženého cíle. Ale Bůh musel vědět, že všichni lidé nebudou stvořené věci využívat správně, že je budou dokonce zneužívat. Využívat k hříchům, urážet a znevažovat Stvořitele. Tak proč to udělal? Proč? Protože Jeho láska je nesmírně milosrdná. Proto! Ve své lásce nám dal návod, jak všeho správně užívat. Je potřebné všímat si fungování světa, zákonů přírody, fyziky a učit se pokoře při té stvořené dokonalosti. Celé stvoření ukazuje dokonalost Stvořitele a vzdává Mu chválu. Otevřme oči i srdce pro nádheru kolem nás, ať nás učí ukazovat na Boha Otce svým životem a chválit Jej jako milosrdnou Lásku, která se rozdává. Přeji požehnanou postní dobu.

'
P. Slavomír Peklanský SAC

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz