středový obrázek

Aktuality

K zamyšlení - březen 2018

SV. Vincenc Palloti o Božím milosrdenství - Stvoření člověka

Drazí přátelé. Příroda a stvořený svět vůbec je důkazem, že nekonečně milosrdný Bůh existuje a existuje bez ohledu na to, jestli v to člověk věří, nebo ne. Zamyšlení minulého měsíce nás mělo povzbudit k úžasu nad Stvořitelem, jehož působení a nekonečnou lásku vidíme kolem nás. Dnes nás chci povzbudit k úžasu nad Stvořitelem, který se podepsal ve stvoření každého z nás.

'

'

Sv. Vincenc Pallotti nás vede k zamyšlení, že ve světle víry můžeme Boha poznávat jako nekonečně milujícího, protože v každém z nás zanechal sebe sama. I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby… Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ Tak to čteme v Genezi. Jenomže Bůh nemá tělo, a tedy je třeba chápat, že se to týká duše. To naše duše je žijící bytost, duchovní a rozumná a nese v sobě boží vlastnosti. Nejedná se tedy o obraz namalovaný na plátně ani vyřezaný do dřeva, kamene nebo ulitý z kovu. Jde o žijící, duchovní a rozumnou bytost.

Když vírou a rozumem přijímáme, že Bůh je věčný, nekonečný, neomezený, nepochopitelný, tak i člověk je obrazem toho, co je věčné, neomezené, nepochopitelné. Neseme v sobě Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Věříme, že Bůh je nekonečná Moudrost a Laskavost, to znamená, že jsme živým obrazem nekonečné moudrosti a laskavosti Boží. Bůh je také Spravedlnost, Milosrdenství a Čistota, proto také my jsme živým obrazem spravedlnosti, milosrdenství a čistoty Boží. To On je Svatost a Dokonalost, jsme tedy živým obrazem svatosti a dokonalosti samotného Boha. Každý člověk je nositelem všech Božích vlastností. KAŽDÝ ČLOVĚK. 

Toto vyjmenování Božích vlastností má posloužit k uvědomění si vlastní hodnoty, své důstojnosti, ale také zodpovědnosti za svůj duchovní růst a křesťanský způsob života. Tím se myslí ohromná vděčnost a údiv nad Stvořitelem. Bůh nekonečně moudrý dobře věděl, že ne všichni si budou vážit tak velikého daru, jakým je lidská duše plná Jeho podoby. Věděl, že schopnosti, které nám ze sebe dal, budeme zneužívat, a dokonce jimi hřešit. Nebudeme si jich vážit. To Jej neodrazuje, aby se dělil o své tajemství s člověkem. Každý z nás je originál, neopakovatelný, jedinečný tvor. Svobodná a rozumná bytost, která může poznávat, milovat, sloužit svému Stvořiteli a lidem podávat svědectví o nekonečném Božím milosrdenství.

'

'
P. Slavomír Peklanský SAC

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz