středový obrázek

Aktuality

Pěší pouť 2020

Zveme na Pěší pouť k Božímu milosrdenství

Od roku 2009 putujeme každoročně k Božímu milosrdenství do Slavkovic, už je to 11 let. Postupně, jak stoupal počet poutníků, přibývalo i proudů Pěší pouti k Božímu milosrdenství. Teď přišel čas, aby se počet poutních skupin zvětšil velmi rapidně. Letos se zvýší počet míst, odkud poutníci vyjdou, a také míst, kam zamíří. Nevíme, jestli se zvětší počet poutníků. To záleží na vás. Letošní Pěší pouť k Božímu milosrdenství bude mít jinou formu.
Zveme vás, abyste si udělali pouť sami. Naplánujte si trasu a vyberte pro vás vhodný termín. Pak v malé skupince lidí (třeba rodina, několik lidí z farnosti, kolegové ze zaměstnání, přátelé a kamarádi) vyjděte na Pěší pouť. Nabídněte to svému knězi z farnosti, poproste, aby s vámi šel třeba i jen jeden den. Udělejte to tak, jak chcete, kéž to ale je „modlitba nohama". Stanovme si proto úmysl pouti. Prosme při tom za milosrdenství pro nás pro všechny: pro kolemjdoucí i za ty, kteří z různých důvodů zůstali stát. Potkáme zase hodně lidí, i za ně se přimlouvejme. Buďme ale při pouti ohleduplní. Ano, jako poutníci máme právo poprosit o vodu, kus místa pro rozložení stanů, o lavor k umývání. Je důležité, abychom to dělali citlivě a s úctou k druhému člověku. Ptejme se: nebude vám vadit...? Pouť je totiž „superpřenašečem" - kéž přenášíme lásku a radostnou zvěst o Milosrdném Bohu, nikoli nějaké koronaviry.
Letos si z hygienických důvodů nemůžeme dovolit jít ve velké (nebo i středně velké) skupině lidí z různých míst a každého dne vcházet do několika domů a pak přecházet dál a dál. Risk přenosu koronaviru by při tom byl příliš velký. Proto vybízíme k takové formě Pěší pouti, jak je to popsané výše. Kéž se celá Česká republika křížem krážem stane místem konání Pěší pouti. Kéž celé léto putují poutníci k Božímu milosrdenství a s poselstvím o milosrdném Bohu.
I když letošní pouť bude jiná, než jsme si zvykli, věříme, že přinese mnoho nových zkušeností. Abychom i v tomto roce měli možnost se osobně ve Slavkovicích setkat, vzájemně obohatit o nové zkušenosti a třeba také přivést s sebou i nové známé z poutních cest, zveme Vás všechny do Slavkovic na Setkání poutníků v sobotu 29. 8. 2020 od 10.00 do 18.30 (mše sv. bude v 17.00 hod.)
Co poskytneme:
· Poutní trička - letos černá!
· Přednášky a krátké úvody k rannímu rozjímání Božího slova nahrané na MP3 (dostupné od 1. 7. na www.pout.cz)
Organizujte se, zvěte další poutníky - žijí vedle vás. Pozvánka stále platí: je to pouť pro ty, kdo potřebují Boží milosrdenství. Přihlašujte se tedy zde (do 19. 6.), vyberte si velikost trička, napište adresu, kam je máme poslat - začátkem července je už budete mít. Budeme rádi, pokud pošlete dar na Centrum Božího milosrdenství: 3300287/0100 Bude nám to pomocí i pro další projekty zacílené na šíření úcty k Božímu milosrdenství v ČR.

 

'

'

'

NULL

'

'

'
o. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz