středový obrázek

Aktuality

Slavkovice místem modlitby za všechny diecéze

Před dvaceti lety, v roce 2002, otec biskup Vojtěch Cikrle posvětil základní kámen do kostela Božího milosrdenství a sv. sestry Faustyny Kowalské. Od roku 2008, kdy byl kostel ve Slavkovicích posvěcen, je to jediný poutní kostel Božího milosrdenství v České republice.

Toto místo nevnímáme jenom jako dar, ale také jako úkol, a proto se chceme o tento dar Slavkovic podělit. Po více než desetiletých zkušenostech víme, že do Slavkovic přichází poutníci ze všech diecézí, z celé republiky. Proto jsme v září 2021 oslovili biskupy jednotlivých diecézí a nabídli jim, že bychom byli rádi, kdybychom mohli každý rok na jednotlivé diecéze pamatovat v modlitbě tak, že každý měsíc se budeme zvláštním způsobem modlit a vyprošovat Boží milosrdenství pro jednu konkrétní diecézi.

Pro tento náš záměr jsme obdrželi požehnání všech otců biskupů. Doufáme, že tato nově vzniklá iniciativa je začátkem mnohaleté tradice a Slavkovice budou místem modlitby a vyprošování Božího milosrdenství pro všechny diecéze.

Zasvěcení jednotlivých diecézí v roce 2021/2022

Modlitba za jednotlivé diecéze a jejich zasvěcení Božímu milosrdenství začalo v září 2021. Po celý měsíc jsme při každé mši svaté pamatovali v modlitbě na jednu konkrétní diecézi. Každý měsíc byl stanoven jeden den - vždy v sobotu, který byl hlavním dnem modlitby. Tento den se od 10.00 do 17.00 hod. konala adorace za Boží milosrdenství a požehnání pro tu konkrétní diecézi a v době adorace bylo možné přistoupit ke sv. smíření. Po té byla v 17.00 hod. mše sv., kterou sloužili buď biskupové, nebo jimi pověření kněží, kteří v závěru mše svaté zasvětili svou diecézi Božímu milosrdenství.

Zasvěcení jednotlivých diecézí se uskutečnilo následovně:
18. 09. 2021 - zasvěcení litoměřické diecéze (P. Jan Jucha, MS)
16. 10. 2021 - zasvěcení ostravsko-opavské diecéze (P. Slavomír Peklanský, SAC)
20. 11. 2021 - zasvěcení plzeňské diecéze (P. Jakub Holík)
18. 12. 2021 - zasvěcení českobudějovické diecéze (P. Jaroslav Maximilán Kašparů)
15. 01. 2022 - zasvěcení řeckokatolického exarchátu (biskup Ladislav Hučko)
19. 02. 2022 - zasvěcení osob zasvěceného života (P. Zachariáš Tomáš Kristek, OPraem.)
19. 03. 2022 - zasvěcení olomoucké arcidiecéze (biskup Antonín Basler)
30. 04. 2022 - zasvěcení pražské arcidiecéze (P. Libor Bulín)
21. 05. 2022 - zasvěcení královéhradecké diecéze (Mons. Jan Paseka)
10. 06. 2022 - zasvěcení brněnské diecéze (biskup Vojtěch Cikrle)

Zasvěcení jednotlivých diecézí završilo zasvěcení České republiky Božímu milosrdenství, které učinil arcibiskup Jan Graubner v neděli 12. června 2022.

Od září 2022 budeme v modlitbě za jednotlivé diecéze opět pokračovat. Kalendář modliteb zveřejníme koncem prázdnin.

Prosíme vás, abyste se s námi spojovali v modlitbě. 

'

'

NULL

'

'
o. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz