středový obrázek

Aktuality

Slavkovická modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství

V srpnu 2021 vznikla Slavkovická modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství. Slovo „slavkovická" neznamená, že se tato modlitba musí modlit jenom ve Slavkovicích, ale že vznikla v souvislosti s kostelem Božího milosrdenství ve Slavkovicích. 
Modlitba nás zve k obnově křestních slibů a připomíná nám, že tajemství Božího milosrdenství je přímo spojené s vykupitelským dílem Ježíše Krista a jeho velikonočním vítězstvím. Ne náhodou slavíme Svátek Božího milosrdenství na závěr velikonočního oktávu. Je to modlitba touhy po radikálním zřeknutí se zla. Je to také modlitba důvěry, že Bůh vše bude řídit tak, abychom se mohli setkat v Božím království.
Modlitba není spojena s konkrétním dnem. Může být každodenní modlitbou, díky které můžeme vyprošovat Boží milosrdenství pro sebe a pro ostatní.
Autorem modlitby je P. Jaroslav Brož. Modlitba má imprimatur Biskupství brněnského.
Prosíme, šiřte tuto modlitbu mezi svými známými. Zvlášť ji doporučte těm, kteří trpí. Jejich utrpení - pokud bude spojeno s utrpením Pána Ježíše - má velikou sílu.
jednostranný tisk A4
oboustranný tisk A4
oboustranný tisk 2xA5

'

'

NULL

'

'
o. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz