středový obrázek

Aktuality

Zveme Vás do Slavkovic v sobotu 17. února 2024

Po celý měsíc v únoru se ve Slavkovicích modlíme
za osoby zasvěcené Bohu
.

Hlavním dnem modlitby bude 3. sobota měsíce - 17. února 2024.

Program:

10.00-17.00 svátost smíření
14.00 -17.00 hod. adorace
s prosbou o Boží požehnání a Boží milosti pro osoby zasvěcené Bohu.

17.00 hod. mše sv. Hlavním celebrantem bude otec Zachariáš Tomáš Kristek, P.Praem., sekretář Konference vyšších představených mužských řeholí v ČR.

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

NULL

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'
o. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz