středový obrázek

Aktuality

Nákup pozemku pod křížovou cestou

Drazí přátelé poutního kostela ve Slavkovicích,
nad kostelem Božího milosrdenství ve Slavkovicích je křížová cesta, která se nachází na pozemku Nového Města na Moravě. Rádi bychom tento pozemek pro farnost získali, proto jsme požádali Nové Město na Moravě, zda by farnosti pozemek neprodalo. Město s prodejem souhlasilo. Cena pozemku byla stanovena na 345 600 Kč. Sbírka v neděli 7. dubna (svátek Božího milosrdenství) bude určena na nákup pozemku. Pokud by někdo z vás chtěl přispět, svůj dar můžete také poslat na účet: 30015-1623728369/0800, variabilní symbol 2433. O potvrzení daru můžete požádat na jamy@dieceze.cz nebo na tel. č.: 603 809 888.
QR-k pro platbu:


Pán Bůh zaplať za každý váš dar!

'

'

'

NULL

'

'

'
o. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz