středový obrázek

Aktuality

Zveme Vás do Slavkovic v sobotu 18. května 2024

Po celý měsíc v květnu se ve Slavkovicích modlíme za diecézi královéhradeckou.

Hlavním dnem modlitby bude 3. sobota měsíce - 18. května 2024.

Program:
10.00 -17.00 hod. adorace s prosbou o Boží požehnání a Boží milosti pro královéhradeckou diecézi.
Během adorace bude možné přijmout svátost smíření.
17.00 hod. mše sv. Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký za účasti Mons. Jana Paseky, generálního vikáře královéhradecké diecéze.

 

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

 

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'
o. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz