středový obrázek

Aktuality

Zveme Vás do Slavkovic v sobotu 15. června 2024

Po celý měsíc v červnu se ve Slavkovicích modlíme za diecézi brněnskou.

Hlavním dnem modlitby bude 3. sobota měsíce - 15. června 2024.

Program:
10.00 -17.00 hod. adorace s prosbou o Boží požehnání a Boží milosti pro brněnskou diecézi.
Během adorace bude možné přijmout svátost smíření.
17.00 hod. mše sv. Hlavním celebrantem bude otec Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci.

 

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

 

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'
o. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz