středový obrázek

Aktuality

Výměna světel v kostele ve Slavkovicích

Drazí přátelé slavkovického kostela, poutníci a ctitelé Božího milosrdenství,

světla v kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích vyžadují po více než patnácti letech výměnu. Projevila se nestabilita světel, výkon není optimální pro čtení a v případě selhání světel se používaná světla už nedají nahradit.

Proto se farní rada rozhodla přijmout nabídku firmy Snaggi z Nového Města na Moravě a světla vyměnit za úspornější, ale přitom dvakrát výkonnější. Na světla je desetiletá záruka. Výměna všech světel v kostele bude stát 174 046 Kč s DPH.

Každou druhou neděli v měsíci bude sbírka ve Slavkovicích věnovaná na tento cíl.

Pokud by někdo z vás chtěl přispět, svůj dar můžete také poslat na účet: 30015-1623728369/0800, variabilní symbol 2416.

QR-k pro platbu:

O potvrzení daru můžete požádat na jamy@dieceze.cz nebo na tel. č.: 603 809 888.

Pán Bůh zaplať za každý váš dar!

o. pallotini

'

'

'

'

'

'

'

'

NULL

'

'

'

'

'

'

'

'
o. pallotini

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz