středový obrázek

Aktuality

První národní kongres o Božím milosrdenství

logo„Teď je čas milosrdenství…“ je motto 1. národního kongresu o Božím milosrdenství, který se bude pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho konat ve dnech 20. – 22. května 2011 v Novém Městě na Moravě a u kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích.

Brno: Ve dnech 20. – 22. května 2011 proběhne v Novém Městě na Moravě a u kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích  první národní kongres o Božím milosrdenství v České republice.

 

 

Kongres se bude konat pod záštitou brněnského biskupa, Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho, organizací byla pověřena Společnost katolického apoštolátu – pallotini.

Jak uvádí P. Wojciech Zubkowicz SAC, hlavní koordinátor akce: „Založení tradice celosvětových kongresů o Božím milosrdenství započala iniciativa vídeňského arcibiskupa, kardinála Christopha Schönborna, díky níž byl realizován 1. světový kongres konaný v Římě v dubnu roku 2008. Kardinál Schönborn vysvětlil, že myšlenka kongresů o Božím milosrdenství vznikla už v roce 2002, kdy Svatý otec Jan Pavel II. zasvětil svět Božímu milosrdenství při posvěcení baziliky Božího milosrdenství v Lagiewnikach. Idea kongresů předpokládá, že  se kongresy budou konat cyklicky na úrovni světové, kontinentální, státní a také třeba diecézní. Jejich cílem je oživení reflexe Božího milosrdenství v církvi.“

Mezi prvním světovým kongresem, který se konal v Římě v roce 2008, a druhým světovým kongresem, který se bude konat v Krakově na podzim roku 2011, se po celém světě uskutečnily kongresy kontinentální a národní v mnoha jednotlivých zemích.

Letošní první národní kongres v České republice ukonči slavnostní bohoslužba, které bude předsedat olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner. Mše se zasvěcením Božímu milosrdenství proběhne v neděli 22. května 2011 od 16.00 hodin u kostela ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě.

Přihlásit se k účasti na kongrese je možné na tel. čísle: 566 502 855, nebo emailem: info@slavkovice.cz Prosíme, uveďte, zda máte zájem o informace ohledně ubytování a stravování a pokud je to možné, zanechejte na sebe telefonické spojení. Rozhoduje pořadí přihlášek. Další informace najdete na: www.slavkovice.cz

 

PROGRAM KONGRESU

Pátek, 20. května 2011

Slavkovice, kostel

 

15.00  Hodina milosrdenství. Modlitby vedené Kongregací sester Matky Božího milosrdenství.

17.30  Kongresy o Božím milosrdenství ve světě (multimediální prezentace): Otcové pallotini.

18.30  MŠE SVATÁ na zahájení kongresu: Mons. Mgr Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze.

20.00  Zamyšlení nad Božím milosrdenstvím: PhDr., ThMgr. Jáchym Jaroslav Šimek, O. Praem., provisor kanonie, administrator farnosti Želiv.

21.00  Slovo na úvod kongresu: R.D. Patrice Chocholski, světový koordinátor kongresů o Božím milosrdenství.

22.00  Adorace za dobré plody kongresu – do 7.00 hod. ráno.

 

Sobota, 21. května 2011

Nové Město na Moravě, kulturní dům

 

07.00 – 8.30 Registrace účastníků.

08.30  Modlitba o světlo Ducha Svatého a pozdrav účastníkům kongresu: Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.

09.00  I. přednáška: Petr Šandera, Th.D., brněnský biskup Církve československé husitské: Bůh Marie Magdalské. Bůh proměňuje hříšníky ve svědky milosrdenství. Krize víry – příčina, nebo důsledek popírání hříchu?

10.00  Přestávka. Prezentace knih a materiálů nejen o Božím milosrdenství.

10.30  II. přednáška: MUDr. Viola Svobodová, Hospic sv. Alžběty v Brně: Bůh Petra a Jidáše. Jak zacházíme s Božím milosrdenstvím.

11.30  III. přednáška: Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký: Bůh svatého Tomáše.

12.30  Oběd.

14.30  IV. přednáška: Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc., apoštolský exarcha, generální sekretář ČBK: Bůh svatého Pavla. Milosrdenství a spravedlnost. Čím a kdo nás ospravedlňuje. Spása je dar. Není milosrdenství (jeden z projevů lásky) bez pravdy a spravedlnost bez milosrdenství.

15.30  Modlitba se sv. Faustynou: Kongregace sester Matky Božího milosrdenství.

16.00  V. přednáška (multimediální): P. Mgr. Wojciech Zubkowicz SAC: Bůh svaté Faustyny. Poselství o Božím milosrdenství na základě zjevení sv. sestry Faustyny Kowalské. Začátek a vývoj úcty, nedorozumění a předsudky.

17.00  Přemístění do Slavkovic.

 

Slavkovice, kostel

18.00  MŠE SVATÁMons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.

 

Slavkovice, nahoře

19.30  Večerní program o Božím milosrdenství, posezení u ohně, prezentace pěší pouti k Božímu milosrdenství (setkání s poutníky, promítání, svědectví).

 

Neděle, 22. května 2011

Nové Město na Moravě, kulturní dům

 

08.30  Ranní modlitba se sv. Vincencem de Paul: Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul.

09.00  VI. přednáška: Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze: Boží milosrdenství v kontextu druhého příchodu Krista.

10.00  VII. přednáška: Ludvík Kolek, komunita Emmanuel: Boží milosrdenství v čase a prostoru. Milosrdenství a znamení doby.

11.00  Přestávka. Prezentace knih a materiálů nejen o Božím milosrdenství.

11.30  VIII. přednáška: Prof. Jan Machniak, Th.D., vedoucí katedry spirituální teologie na Papežské univerzitě Jana Pavla II. v Krakově: Boží milosrdenství v učení Jana Pavla II.

12.45  Slovo na závěr kongresu, společná modlitba Anděl Páně, oběd.

 

Slavkovice, nahoře

14.30  Zamyšlení nad Božím milosrdenstvím: ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

15.30  Korunka k Božímu milosrdenství. Příprava ke mši svaté.

16.00 MŠE SVATÁ na závěr kongresu s aktem zasvěcení Božímu milosrdenství. Předsedá Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, za účasti českých a moravských biskupů.

 


logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz