středový obrázek

Aktuality

Kostel je otevřen každý den od 8.00 do 18.00 hod.
Informace pro skupiny: 603 809 888
Mše sv.: pátek 16.00 hod., sobota 17.00 hod., neděle: 10.30 a 17.00 hod. 

více >>
 

Bohoslužby 5.-7. července 2024

Pátek, 5. července
Adorace: 15.00-16.00 hod.
Mše sv.: 16.00 hod.
Sobota, 6. července
Sv. smíření: 10.00-17.00 hod.
Mše sv.: 17.00 hod.
Neděle, 7. července
Mše sv. 10.30, 17.00 hod.
Sv. smíření: 14.00-17.00 hod. 

o. pallotini
více >>
 

V sobotu 6. července 2024 bude Den smíření - zveme Vás do Slavkovic

Zveme Vás do Slavkovic v sobotu 6. července. Od 10.00 do 17.00 hod. bude příležitost ke sv. smíření. Zpovídáme v zákristii. 

O. pallotini
více >>
 

Výměna světel v kostele ve Slavkovicích

Drazí přátelé slavkovického kostela, poutníci a ctitelé Božího milosrdenství,

světla v kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích vyžadují po více než patnácti letech výměnu. Projevila se nestabilita světel, výkon není optimální pro čtení a v případě selhání světel se používaná světla už nedají nahradit.

Proto se farní rada rozhodla přijmout nabídku firmy Snaggi z Nového Města na Moravě a světla vyměnit za úspornější, ale přitom dvakrát výkonnější. Na světla je desetiletá záruka. Výměna všech světel v kostele bude stát 174 046 Kč s DPH.

Každou druhou neděli v měsíci bude sbírka ve Slavkovicích věnovaná na tento cíl.

Pokud by někdo z vás chtěl přispět, svůj dar můžete také poslat na účet: 30015-1623728369/0800, variabilní symbol 2416.

QR-k pro platbu:

O potvrzení daru můžete požádat na jamy@dieceze.cz nebo na tel. č.: 603 809 888.

Pán Bůh zaplať za každý váš dar!

o. pallotini

o. pallotini
více >>
 

Pěší pouť k Božímu milosrdenství 2024

Zveme vás na Pěší pouť k Božímu milosrdenství. Pouť se bude konat ve dnech 20.-27. července 2024. Více informaci a přihlášky na www.pout.cz. Plakatek naleznete ZDE. Děkujeme za propagaci a těšíme se na vás ve Slakovicích!

o. pallotini
více >>
 

15. let kruhu modlitby "Kniha milosrdenství"

V roce 2009 vznikl u kostela ve Slavkovicích kruh modlitby za Boží milosrdenství "Kniha milosrdenství". Do "KM" je v současné době zapsaných přes 2100 osob. Za všechny zapsané sloužíme ve Slavkovicích každý pátek po celý rok mši sv. v 16.00 hod. a v den svátku BM sloužíme v 19.00 hod. mši svatou za všechny zemřelé členy "KM". Dvakrát do roka posíláme členům informace a na Vánoce stolní kalednář připravený pro slavkovický kostel.

Pokud byste chtěli získat více informací o členství v "KM", můžete zavolat na tel. č. 566 502 850, 774 521 531, email: objednavky@apostol.cz, www.knihamilosrdenstvi.cz 

Na tel. č. 566 502 850, 774 521 531 můžete také požádat o zaslání materiálů o Božím milosrdenství (obrázky, publikace, časopis "Apoštol")

o. pallotini
více >>
 

Slavkovická modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství

V srpnu 2021 vznikla Slavkovická modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství. Slovo „slavkovická" neznamená, že se tato modlitba musí modlit jenom ve Slavkovicích, ale že vznikla v souvislosti s kostelem Božího milosrdenství ve Slavkovicích. 
Modlitba nás zve k obnově křestních slibů a připomíná nám, že tajemství Božího milosrdenství je přímo spojené s vykupitelským dílem Ježíše Krista a jeho velikonočním vítězstvím. Ne náhodou slavíme Svátek Božího milosrdenství na závěr velikonočního oktávu. Je to modlitba touhy po radikálním zřeknutí se zla. Je to také modlitba důvěry, že Bůh vše bude řídit tak, abychom se mohli setkat v Božím království.
Modlitba není spojena s konkrétním dnem. Může být každodenní modlitbou, díky které můžeme vyprošovat Boží milosrdenství pro sebe a pro ostatní.
Autorem modlitby je P. Jaroslav Brož. Modlitba má imprimatur Biskupství brněnského.
Prosíme, šiřte tuto modlitbu mezi svými známými. Zvlášť ji doporučte těm, kteří trpí. Jejich utrpení - pokud bude spojeno s utrpením Pána Ježíše - má velikou sílu.
jednostranný tisk A4
oboustranný tisk A4
oboustranný tisk 2xA5

o. pallotini
více >>
 

Kalendář poutí 2023

Kalendář poutí kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích v roce 2023 najdete ZDE. Těšíme se na setkání ve Slavkovicích!

o. pallotini
více >>
 

Slavkovice místem modlitby za všechny diecéze

Před dvaceti lety, v roce 2002, otec biskup Vojtěch Cikrle posvětil základní kámen do kostela Božího milosrdenství a sv. sestry Faustyny Kowalské. Od roku 2008, kdy byl kostel ve Slavkovicích posvěcen, je to jediný poutní kostel Božího milosrdenství v České republice.

Toto místo nevnímáme jenom jako dar, ale také jako úkol, a proto se chceme o tento dar Slavkovic podělit. Po více než desetiletých zkušenostech víme, že do Slavkovic přichází poutníci ze všech diecézí, z celé republiky. Proto jsme v září 2021 oslovili biskupy jednotlivých diecézí a nabídli jim, že bychom byli rádi, kdybychom mohli každý rok na jednotlivé diecéze pamatovat v modlitbě tak, že každý měsíc se budeme zvláštním způsobem modlit a vyprošovat Boží milosrdenství pro jednu konkrétní diecézi.

Pro tento náš záměr jsme obdrželi požehnání všech otců biskupů. Doufáme, že tato nově vzniklá iniciativa je začátkem mnohaleté tradice a Slavkovice budou místem modlitby a vyprošování Božího milosrdenství pro všechny diecéze.

Zasvěcení jednotlivých diecézí v roce 2021/2022

Modlitba za jednotlivé diecéze a jejich zasvěcení Božímu milosrdenství začalo v září 2021. Po celý měsíc jsme při každé mši svaté pamatovali v modlitbě na jednu konkrétní diecézi. Každý měsíc byl stanoven jeden den - vždy v sobotu, který byl hlavním dnem modlitby. Tento den se od 10.00 do 17.00 hod. konala adorace za Boží milosrdenství a požehnání pro tu konkrétní diecézi a v době adorace bylo možné přistoupit ke sv. smíření. Po té byla v 17.00 hod. mše sv., kterou sloužili buď biskupové, nebo jimi pověření kněží, kteří v závěru mše svaté zasvětili svou diecézi Božímu milosrdenství.

Zasvěcení jednotlivých diecézí se uskutečnilo následovně:
18. 09. 2021 - zasvěcení litoměřické diecéze (P. Jan Jucha, MS)
16. 10. 2021 - zasvěcení ostravsko-opavské diecéze (P. Slavomír Peklanský, SAC)
20. 11. 2021 - zasvěcení plzeňské diecéze (P. Jakub Holík)
18. 12. 2021 - zasvěcení českobudějovické diecéze (P. Jaroslav Maximilán Kašparů)
15. 01. 2022 - zasvěcení řeckokatolického exarchátu (biskup Ladislav Hučko)
19. 02. 2022 - zasvěcení osob zasvěceného života (P. Zachariáš Tomáš Kristek, OPraem.)
19. 03. 2022 - zasvěcení olomoucké arcidiecéze (biskup Antonín Basler)
30. 04. 2022 - zasvěcení pražské arcidiecéze (P. Libor Bulín)
21. 05. 2022 - zasvěcení královéhradecké diecéze (Mons. Jan Paseka)
10. 06. 2022 - zasvěcení brněnské diecéze (biskup Vojtěch Cikrle)

Zasvěcení jednotlivých diecézí završilo zasvěcení České republiky Božímu milosrdenství, které učinil arcibiskup Jan Graubner v neděli 12. června 2022.

Od září 2022 budeme v modlitbě za jednotlivé diecéze opět pokračovat. Kalendář modliteb zveřejníme koncem prázdnin.

Prosíme vás, abyste se s námi spojovali v modlitbě. 

o. pallotini
více >>
 

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Pallotini na Ukrajině - JAK POMOCT?

Válka na Ukrajině

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Stolní kalendář Centra Božího milosrdenství pro rok 2022

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Zveme Vás do Slavkovic v sobotu 19. listopadu 2022

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Zveme vás do Slavkovic na pobožnost v rámci přípravy na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství 

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

V září ve Slavkovicích vyprošujeme Boží milosrdenství pro litoměřickou diecézi

Slavkovická modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Audio archiv - Mše sv. na Svátek Božího milosrdenství, 11. 4. 2021

Novéna připomene P. Richarda Henkese, SAC a v modlitbě spojí farnosti v Česku a Polsku

Druhý cyklus internetových exercicií lectio divina

Společná modlitba růžence ve 20.00 hod.

Poutě v roce 2020 a 2021

Dotisk "Minikatechismu o modlitbě" - brožurka už je k dispozici

K zamyšlení - květen 2018

K zamyšlení - duben 2018

K zamyšlení - březen 2018

K zamyšlení - únor 2018

K zamyšlení - leden 2018

K zamyšlení - prosinec 2017

K zamyšlení - listopad 2017

K zamyšlení - říjen 2017

K zamyšlení - srpen 2017

K zamyšlení - červenec 2017

K zamyšlení - červen 2017

K zamyšlení - květen 2017

K zamyšlení - březen 2017

Sborník textů z prvního kongresu o Božím milosrdenství ke stažení

K zamyšlení - únor 2017

"Cestou milosrdenství" - každodenní zamyšlení nad Božím milosrdenstvím

K zamyšlení - leden 2017

V roce 2017 vás o prvních sobotách zveme do Slavkovic ke společné modlitbě na přímluvu Panny Marie.

K zamyšlení - prosinec 2016

Apoštolský list Misericordia et misera v češtině

K zamyšlení - listopad 2016

Pouť ke sv. Faustině 2016 v obrázcích

K zamyšlení - říjen 2016

K zamyšlení - září 2016

K zamyšlení - srpen 2016

K zamyšlení - červen 2016

Mimořádná pouť k Božímu Milosrdenství a Pěší pouť 2016 - galerie

Na stránkách časopisu „Apoštol“ najdete doplněný archiv straších čísel

K zamyšlení - květen 2016

Misionář milosrdenství bude k dispozici v brněnské diecézi

K zamyšlení - duben 2016

K zamyšlení - březen 2016

K zamyšlení - únor 2016

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství - program poutí na rok 2016

Program Evropského apoštolského kongresu o milosrdenství

Srdečně Vás zveme do kostela ve Slavkovicích na Dny smíření a Večery milosrdenství

K zamyšlení - leden 2016

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství na Dny smíření a Večery milosrdenství

K zamyšlení - prosinec 2015

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství

Slovo otce biskupa Vojtěcha k zahájení Svatého roku milosrdenství v brněnské diecézi

Svatý rok milosrdenství - kalendář událostí s papežem

Je-li daleko, je to tvá vina - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny - listopad 2015

Proč se bojíš plnit mou vůli? - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (15) - říjen 2015

Obraz milosrdného Ježíše ke stažení

Jsem chráněna jakoby stínem jeho křídel - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (14) - září 2015

Změna pořádku bohoslužeb ve Slavkovicích

Když jsi mě neviděla ani necítila moji přítomnost, byl jsem s tebou hlouběji sjednocen - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (13) - srpen 2015

Všechno stvoření a tvorové, zpívejte s úžasem píseň milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (12) - červenec 2015

Čas boje a čas milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (11) - červen 2015

Znát velikost daru - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (10) - květen 2015

Jednají se mnou jako s čímsi mrtvým - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (9) - duben 2015

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Text Novény před Svátkem Božího milosrdenství

Zveme Vás na Svátek Božího milosrdenství

Zamyšlení nad Svátkem Božího milosrdenství

Papež František oznámil slavení Svatého roku milosrdenství

Milosti ze Srdce Páně - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (8) - únor 2015

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2015

Kalendář poutí na rok 2014

Zveme Vás na nové webové stránky pallotinů

„Hovořím k Pánu hlubokým mlčením.“ zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (7) - leden 2015

„Kdo dnes uvažuje o tom nesmírném Tajemství v usebranosti a tichu?“ - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (6) - prosinec 2014

Nový počet členů Knihy milosrdenství

„Neodměňuji za zdařilý výsledek, ale za trpělivost a námahu“ (Den. 86) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (5) - listopad 2014

První úkol: namaluj obraz a posvěť jej na svátek milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (4) - říjen 2014

Ježíš se mě zeptal: „Kdo jsi?“ - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (3) - září 2014

Boží milost však v duši zvítězila (Den. 8) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (2) - srpen 2014

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2014

Mám psát o tobě, ó Nepochopitelný ve svém milosrdenství (Den. 6) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (1) - červenec 2014

Naděje na nádraží - zamyšlení - červen 2014

Fotogalerie z II. kongresu o Božím milosrdenství (foto Robert Pecha)

Přednáška Mons. Jana Danňka, která zazněla na Svátek Božího milosrdenství

Plánek místa konání kongresu ve Slavkovicích

Přihlášky na kongres

Doprava na kongres o Božím milosrdenství

II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM

Hlad po Bohu

Zveme Vás na II. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR!

Setkala se Láska a hřích - zamyšlení - únor 2014

Kalendář poutí na rok 2014

Nabízíme exercicie o Božím milosrdenství

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2014

Cesty Božího milosrdenství - zamyšlení - leden 2014

Ticho - zamyšlení - prosinec 2013

Obraz milosrdného Ježíše ke stažení

Aktualizovaný počet členů Knihy milosrdenství

Víra je náš největší poklad - zamyšlení - listopad 2013

Konec, nebo začátek? - zamyšlení - říjen 2013

Galerie - pouť ke sv. Faustyně

Před námi růžencový říjen - zamyšlení - září 2013

Divná barva nebe - zamyšlení - srpen 2013

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2013

Začala pěší pouť k Božímu milosrdenství

Světlo víry - zamyšlení - červenec 2013

Zveme Vás na stránky projektu Kniha milosrdenství

Pastorační projekt Nikodémova noc má nové webové stránky

V centru našeho duchovního života má být Pán, nikoliv naše problémy… - zamyšlení - červen 2013

Galerie z primiční mše ve Slavkovicích (foto: Petr Knob)

Primiční mše Jana Davida SAC v Lukavci

Galerie z primiční mše Jana Davida SAC

Jestliže ústy vyznáváš a v srdci věříš… - zamyšlení - duben 2013

Galerie ze Svátku Božího milosrdenství - 7. dubna 2013

Darujte "Apoštola" v Roce víry!

Bratři a sestry, dobrý večer! - zamyšlení - březen 2013

Aby byl Ženich s námi - zamyšlení - únor 2013

Sestoupil z nebe do našeho těla - zamyšlení - leden 2013

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2013

Bůh hledí na svět očima betlémského Dítěte - zamyšlení - prosinec 2012

Víra je setkání s Bohem, který mluví a jedná - zamyšlení - listopad 2012

Hlubší poznání rysů Jeho tváře hýbe naším životem... - zamyšlení - říjen 2012

„Nikodémova noc“ má své webové stránky

Rok víry: od 11.10. 2012 do 24.11. 2013 - zamyšlení - září 2012

Nikodémova noc - setkej se s Ježíšem v noci

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2012

Celostátní setkání mládeže - galerie

"Přilož své ucho na mé Srdce a zapomeň na všechno…“ - zamyšlení - srpen 2012

Nabízíme Vám sborník textů z prvního kongresu o Božím milosrdenství

Oči upřené na Pána - zamyšlení - červenec 2012

Neboj se mlčet před Bohem - zamyšlení - červen 2012

Touha je nejlepší přípravou - zamyšlení - květen 2012

Oblékni se v Krista a Velikonoce se stanou životem - zamyšlení - duben 2012

Odejít z Cháranu - zamyšlení - březen 2012

Kalendář poutí na rok 2012

Pokorný návrat ke Kristu - zamyšlení - únor 2012

Krize – ohrožení nebo šance? - zamyšlení - leden 2012

Fotogalerie z kongresu

Plánek místa konání kongresu ve Slavkovicích

Pozvánka na mši svatou se zasvěcením Božímu milosrdenství

Svátek Božího milosrdenství, 1. 5. 2011

Text Noveny k Božímu milosrdenství

Doprava na Kongres

Milosrdenství je budoucností světa

Přihlášky na kongres

První národní kongres o Božím milosrdenství


logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz