středový obrázek

Aktuality

Stolní kalendář Centra Božího milosrdenství pro rok 2022

Drazí ctitelé Božího milosrdenství, stejně jako minulý rok nabízíme stolní kalendář Centra Božího milosrdenství pro rok 2022. V kalendáři najdete informace o bohoslužbách, hodinách zpovídání, poutích a dění u poutního kostela ve Slavkovicích. Tyto informace jsou přehledně umístěné u každého dne. V kalendáři najdete také upozornění na události související s úctou k Božímu milosrdenství. Liturgický kalendář je přizpůsobený kostelu ve Slavkovicích.

Kalendář je k dispozici v kostele ve Slavkovicích nebo můžete o kalendář požádat na tel. 566 502 855, 774 521 531, email: objednavky@apostol.cz

o. pallotini
více >>
 

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Zamyšlení č. 5 - prosinec 2021 - ke stažení

o. pallotini
více >>
 

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Zamyšlení č. 4 - listopad 2021 - ke stažení

o. pallotini
více >>
 

Zveme vás do Slavkovic na pobožnost v rámci přípravy na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství 

Program
15.00 hod.
• zamyšlení arcibiskupa krakovského Marka Jędraszewskiego nad Modlitbou zasvěcení světa Božímu milosrdnenství
• adorace s Korunkou k Božímu milosrdenství


17. srpna 2002 sv. Jan Pavel II. posvětil baziliku Božího milosrdenství v Krakově. V závěru homilie pronesl sv. Jan Pavel II. slavnostní slova modlitby zasvěcení světa Božímu milosrdenství. Tuto modlitbu se modlíme také po každé mši sv. ve Slavkovicích. Proto se chceme připojit ke společné přípravě na jubileum, která probíhá po celém světě každý měsíc do srpna 2022.

V poutním kostele ve Slavkovicích se budeme společně modlit v Hodině milosrdenství (od 15.00 hod.) tyto neděle:

v roce 202122. srpna; 19. září; 17. října; 21. listopadu; a 19. prosince.

v roce 202223. ledna; 20. února; 20. března; 17. dubna; 22. května; 19. června; 17. července.

Oslavy 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství proběhnou ve Slavkovicích v neděli, 21. srpna 2022
Program oslav zveřejníme v roce 2022.

 

o. pallotini
více >>
 

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Zamyšlení č. 3 - říjen 2021 - ke stažení

o. pallotini
více >>
 

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Zamyšlení č. 2 - září 2021 - ke stažení

o. pallotini
více >>
 

V září ve Slavkovicích vyprošujeme Boží milosrdenství pro litoměřickou diecézi

Po celý měsíc září se ve Slavkovicích modlíme za diecézi litoměřickou. Vyprošujeme Boží milosrdenství pro otce biskupa Jana Baxanta, všechny kněze, jáhny, osoby zasvěcené Bohu a všechny věřící. Pamatujeme na rodiny, seniory a také na ty, kteří hledají svou cestu k Pánu.
Hlavním dnem modlitby za diecézi litoměřickou bude 3. sobota měsíce - 18. září.
Tento den se ve Slavkovicích bude od 10.00 do 17.00 hod. konat adorace s prosbou o Boží požehnání a Boží milosti pro litoměřickou diecézi. Během adorace bude možné přijmout svátost smířeníV 17.00 hod. se bude konat mše svatá se zasvěcením litoměřické diecéze Božímu milosrdenství. Hlavním celebrantem bude otec Jan Jucha z řádu Saletinů, který působí v Železném Brodě.
Církev v ČR je sice rozdělena do diecézí, ale všichni jsme jedno v Kristu. Proto Vás všechny zveme ke společné modlitbě. Rádi Vás uvítáme ve Slavkovicích a ty z Vás, kteří nebudou moci přijet třetí sobotu v září nebo kdykoliv jindy během září, prosíme, spojte se s námi duchovně v modlitbě.
Můžete k tomu použít novou modlitbu - Slavkovickou modlitbu zasvěcení Božímu milosrdenství, kterou najdete na stránkách www.slavkovice.cz, nebo Modlitbu odevzdání Božímu milosrdenství sv. Jana Pavla II., kterou se modlíme ve Slavkovicích po každé mši svaté.

o. pallotini
více >>
 

Slavkovická modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství

V srpnu 2021 vznikla Slavkovická modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství. Slovo „slavkovická" neznamená, že se tato modlitba musí modlit jenom ve Slavkovicích, ale že vznikla v souvislosti s kostelem Božího milosrdenství ve Slavkovicích. 
Modlitba nás zve k obnově křestních slibů a připomíná nám, že tajemství Božího milosrdenství je přímo spojené s vykupitelským dílem Ježíše Krista a jeho velikonočním vítězstvím. Ne náhodou slavíme Svátek Božího milosrdenství na závěr velikonočního oktávu. Je to modlitba touhy po radikálním zřeknutí se zla. Je to také modlitba důvěry, že Bůh vše bude řídit tak, abychom se mohli setkat v Božím království.
Modlitba není spojena s konkrétním dnem. Může být každodenní modlitbou, díky které můžeme vyprošovat Boží milosrdenství pro sebe a pro ostatní.
Autorem modlitby je P. Jaroslav Brož. Modlitba má imprimatur Biskupství brněnského.
Prosíme, šiřte tuto modlitbu mezi svými známými. Zvlášť ji doporučte těm, kteří trpí. Jejich utrpení - pokud bude spojeno s utrpením Pána Ježíše - má velikou sílu.
jednostranný tisk A4
oboustranný tisk A4
oboustranný tisk 2xA5

o. pallotini
více >>
 

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Zamyšlení č. 1 - srpen 2021 - ke stažení

o. pallotini
více >>
 

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Audio archiv - Mše sv. na Svátek Božího milosrdenství, 11. 4. 2021

Novéna připomene P. Richarda Henkese, SAC a v modlitbě spojí farnosti v Česku a Polsku

Druhý cyklus internetových exercicií lectio divina

Společná modlitba růžence ve 20.00 hod.

Poutě v roce 2020 a 2021

Dotisk "Minikatechismu o modlitbě" - brožurka už je k dispozici

K zamyšlení - květen 2018

K zamyšlení - duben 2018

K zamyšlení - březen 2018

K zamyšlení - únor 2018

K zamyšlení - leden 2018

K zamyšlení - prosinec 2017

K zamyšlení - listopad 2017

K zamyšlení - říjen 2017

K zamyšlení - srpen 2017

K zamyšlení - červenec 2017

K zamyšlení - červen 2017

K zamyšlení - květen 2017

K zamyšlení - březen 2017

Sborník textů z prvního kongresu o Božím milosrdenství ke stažení

K zamyšlení - únor 2017

"Cestou milosrdenství" - každodenní zamyšlení nad Božím milosrdenstvím

K zamyšlení - leden 2017

V roce 2017 vás o prvních sobotách zveme do Slavkovic ke společné modlitbě na přímluvu Panny Marie.

K zamyšlení - prosinec 2016

Apoštolský list Misericordia et misera v češtině

K zamyšlení - listopad 2016

Pouť ke sv. Faustině 2016 v obrázcích

K zamyšlení - říjen 2016

K zamyšlení - září 2016

K zamyšlení - srpen 2016

K zamyšlení - červen 2016

Mimořádná pouť k Božímu Milosrdenství a Pěší pouť 2016 - galerie

Na stránkách časopisu „Apoštol“ najdete doplněný archiv straších čísel

K zamyšlení - květen 2016

Misionář milosrdenství bude k dispozici v brněnské diecézi

K zamyšlení - duben 2016

K zamyšlení - březen 2016

K zamyšlení - únor 2016

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství - program poutí na rok 2016

Program Evropského apoštolského kongresu o milosrdenství

Srdečně Vás zveme do kostela ve Slavkovicích na Dny smíření a Večery milosrdenství

K zamyšlení - leden 2016

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství na Dny smíření a Večery milosrdenství

K zamyšlení - prosinec 2015

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství

Slovo otce biskupa Vojtěcha k zahájení Svatého roku milosrdenství v brněnské diecézi

Svatý rok milosrdenství - kalendář událostí s papežem

Je-li daleko, je to tvá vina - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny - listopad 2015

Proč se bojíš plnit mou vůli? - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (15) - říjen 2015

Obraz milosrdného Ježíše ke stažení

Jsem chráněna jakoby stínem jeho křídel - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (14) - září 2015

Změna pořádku bohoslužeb ve Slavkovicích

Když jsi mě neviděla ani necítila moji přítomnost, byl jsem s tebou hlouběji sjednocen - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (13) - srpen 2015

Všechno stvoření a tvorové, zpívejte s úžasem píseň milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (12) - červenec 2015

Čas boje a čas milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (11) - červen 2015

Znát velikost daru - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (10) - květen 2015

Jednají se mnou jako s čímsi mrtvým - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (9) - duben 2015

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Text Novény před Svátkem Božího milosrdenství

Zveme Vás na Svátek Božího milosrdenství

Zamyšlení nad Svátkem Božího milosrdenství

Papež František oznámil slavení Svatého roku milosrdenství

Milosti ze Srdce Páně - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (8) - únor 2015

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2015

Kalendář poutí na rok 2014

Zveme Vás na nové webové stránky pallotinů

„Hovořím k Pánu hlubokým mlčením.“ zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (7) - leden 2015

„Kdo dnes uvažuje o tom nesmírném Tajemství v usebranosti a tichu?“ - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (6) - prosinec 2014

Nový počet členů Knihy milosrdenství

„Neodměňuji za zdařilý výsledek, ale za trpělivost a námahu“ (Den. 86) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (5) - listopad 2014

První úkol: namaluj obraz a posvěť jej na svátek milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (4) - říjen 2014

Ježíš se mě zeptal: „Kdo jsi?“ - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (3) - září 2014

Boží milost však v duši zvítězila (Den. 8) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (2) - srpen 2014

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2014

Mám psát o tobě, ó Nepochopitelný ve svém milosrdenství (Den. 6) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (1) - červenec 2014

Naděje na nádraží - zamyšlení - červen 2014

Fotogalerie z II. kongresu o Božím milosrdenství (foto Robert Pecha)

Přednáška Mons. Jana Danňka, která zazněla na Svátek Božího milosrdenství

Plánek místa konání kongresu ve Slavkovicích

Přihlášky na kongres

Doprava na kongres o Božím milosrdenství

II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM

Hlad po Bohu

Zveme Vás na II. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR!

Setkala se Láska a hřích - zamyšlení - únor 2014

Kalendář poutí na rok 2014

Nabízíme exercicie o Božím milosrdenství

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2014

Cesty Božího milosrdenství - zamyšlení - leden 2014

Ticho - zamyšlení - prosinec 2013

Obraz milosrdného Ježíše ke stažení

Aktualizovaný počet členů Knihy milosrdenství

Víra je náš největší poklad - zamyšlení - listopad 2013

Konec, nebo začátek? - zamyšlení - říjen 2013

Galerie - pouť ke sv. Faustyně

Před námi růžencový říjen - zamyšlení - září 2013

Divná barva nebe - zamyšlení - srpen 2013

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2013

Začala pěší pouť k Božímu milosrdenství

Světlo víry - zamyšlení - červenec 2013

Zveme Vás na stránky projektu Kniha milosrdenství

Pastorační projekt Nikodémova noc má nové webové stránky

V centru našeho duchovního života má být Pán, nikoliv naše problémy… - zamyšlení - červen 2013

Galerie z primiční mše ve Slavkovicích (foto: Petr Knob)

Primiční mše Jana Davida SAC v Lukavci

Galerie z primiční mše Jana Davida SAC

Jestliže ústy vyznáváš a v srdci věříš… - zamyšlení - duben 2013

Galerie ze Svátku Božího milosrdenství - 7. dubna 2013

Darujte "Apoštola" v Roce víry!

Bratři a sestry, dobrý večer! - zamyšlení - březen 2013

Aby byl Ženich s námi - zamyšlení - únor 2013

Sestoupil z nebe do našeho těla - zamyšlení - leden 2013

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2013

Bůh hledí na svět očima betlémského Dítěte - zamyšlení - prosinec 2012

Víra je setkání s Bohem, který mluví a jedná - zamyšlení - listopad 2012

Hlubší poznání rysů Jeho tváře hýbe naším životem... - zamyšlení - říjen 2012

„Nikodémova noc“ má své webové stránky

Rok víry: od 11.10. 2012 do 24.11. 2013 - zamyšlení - září 2012

Nikodémova noc - setkej se s Ježíšem v noci

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2012

Celostátní setkání mládeže - galerie

"Přilož své ucho na mé Srdce a zapomeň na všechno…“ - zamyšlení - srpen 2012

Nabízíme Vám sborník textů z prvního kongresu o Božím milosrdenství

Oči upřené na Pána - zamyšlení - červenec 2012

Neboj se mlčet před Bohem - zamyšlení - červen 2012

Touha je nejlepší přípravou - zamyšlení - květen 2012

Oblékni se v Krista a Velikonoce se stanou životem - zamyšlení - duben 2012

Odejít z Cháranu - zamyšlení - březen 2012

Kalendář poutí na rok 2012

Pokorný návrat ke Kristu - zamyšlení - únor 2012

Krize – ohrožení nebo šance? - zamyšlení - leden 2012

Fotogalerie z kongresu

Plánek místa konání kongresu ve Slavkovicích

Pozvánka na mši svatou se zasvěcením Božímu milosrdenství

Svátek Božího milosrdenství, 1. 5. 2011

Text Noveny k Božímu milosrdenství

Doprava na Kongres

Milosrdenství je budoucností světa

Přihlášky na kongres

První národní kongres o Božím milosrdenství


logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz