středový obrázek

Aktuality

Dotisk "Minikatechismu o modlitbě"

V prosinci 2017 jsme vytiskli 3000 ks brožurky o. Pavla Vojtěcha Kohuta OCD „Minikatechismus o modlitbě." (Kapesní formát 105x165mm, 64 str.) Jsou to výstižné, praktické úvahy o modlitbě, z nichž většina zazněla v roce 2016/2017 na vlnách Radia Proglas během pátečních přenosů Korunky ze Slavkovic.

Jelikož náklad byl vyčerpán a o brožurku je stále zájem, přemýšlíme nad dotiskem. Případný dotisk (bude se odvíjet od zájmu) by se uskutečnil koncem května a brožurku bychom posílali v červnu 2018.

Cena není stanovena, je to dar na projekt „Kniha milosrdenství" (www.knihamilosrdenstvi.cz).

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. č.: 566 502 850, 774 521 531 nebo emailem: objednavky@apostol.cz

O. pallotini
více >>
 

Zveme Vás na Nikodémovu noc

Zveme Vás do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích na „Nikodémovu noc", která se uskuteční ve čtvrtek 22. 2. 2018. Od 20.00 hodin začne mše svatá a po ní bude adorace v tichu a ve tmě do 23.00 hod. Během adorace bude možné se vyzpovídat nebo si popovídat s knězem. 

O. pallotini
více >>
 

K zamyšlení - únor 2018

Sv. Vincenc Pallotti o Božím milosrdenství

Drazí přátelé. Krása přírody a neprozkoumaná tajemsví stvoření jsou jedny z důkazů o tom, že Bůh je nekonečně milosrdný. Sv. Vincenc žasne, když se nad tím zamýšlí, a popisuje to v díle Bůh - nekonečná Láska. Už se vám určitě někdy stalo, že jste byli někde v přírodě a začali jste se zamýšlet nad stvořením, které nás obklopuje. Odkud se to vzalo, proč je to takové, k čemu to slouží a co všechno ještě existuje, co jsem neměl možnost vidět na vlastní oči?

P. Slavomír Peklanský SAC
více >>
 

K zamyšlení - leden 2018

Sv. Vincenc Palloti o Božím milosrdenství

Drazí přátelé. Také letos budeme společně poznávat a prohlubovat náš vztah s Bohem milosrdným. V tomto roce nám bude průvodcem sv. Vincenc Pallotti, zakladatel Unie a Společnosti katolického apoštolátu. Vincence jsem vybral zejména proto, že letos prožíváme 15 let působení jeho duchovních synů, nás pallotinů, v české zemi a 200. výročí jeho kněžského svěcení (1818). On svým poznáním a zkušeností Boha jako nekonečné Lásky nastartoval myšlenku, abychom jako pallotini hlásali milosrdného Boha celému světu apoštolátem různými způsoby.

P. Slavomír Peklanský SAC
více >>
 

K zamyšlení - prosinec 2017

Následovat Marii

POKOJ A RADOST

Představujeme tady deset mariánských ctností, které se musí stát východiskem našeho každodenního jednání. Jsou to: víra, otevřenost Božímu slovu, důvěra Bohu, mlčení, pokora, dobrota, čistota, soucit, jednota, pokoj a radost. Je potřebné si je připomínat, a to často. Dnes se chci zaměřit na poslední ctnost, ctnost pokoje a radosti.

P. Slavomír Peklanský SAC
více >>
 

K zamyšlení - listopad 2017

Následovat Marii

JEDNOTA

Podle svatého papeže JPII je deset mariánských ctností, které se musí stát východiskem našeho každodenního jednání. Jsou to: víra, otevřenost Božímu slovu, důvěra Bohu, mlčení, pokora, dobrota, čistota, soucit, jednota, pokoj a radost. Dnes se chci zaměřit na ctnost jednoty. Sv. Ludvík napsal, že jako křesťané se musíme spojit do úzké jednoty smýšlení a srdce. Taková jednota je mnohem silnější než nepřátelské síly. Síly zla se sjednotily, aby nás ničily, proto musíme být sjednocení, abychom je překonali.

P. Slavomír Peklanský SAC
více >>
 

K zamyšlení - říjen 2017

Následovat Marii

SOUCIT

Sv. Ludvík nás učí, že křesťan má povinnost snažit se odstranit ze světa prokletí hříchu, jako je utrpení lidí zasažených nouzí materiální a také duchovní. Dnes to tedy bude o soucitu s jinými a tedy o vnímání utrpení bližních jako svého vlastního. Sv. Ludvík nám radí zapomenout na sebe a pamatovat na bratry, a to tak, že odevzdáme našim bližním skrze ruce Panny Marie to, co máme nejcennější, a to je hodnota zadostiučinění a přímluvy všech našich dobrých skutků, nevyjímaje ani krátkou dobrou myšlenku nebo jen nepatrné utrpení pro obrácení hříšníků.

P. Slavomír Peklanský SAC
více >>
 

K zamyšlení - srpen 2017

Následovat Marii

DOBROTA (laskavost)

Neskutečně velkou radost má Bůh, náš Otec, když z lásky pomáháme ubohým hříšníkům ke spáse. Jediné dobré slovo, které plyne z horlivého srdce, má větší hodnotu než pouštění se do velikých děl kvůli záchraně zatvrzelého srdce. Takovou radost přináší Bohu především Matka Boží, „dobrá Matka", jak ji nazývá sv. Ludvík. Dobrota, o které píše sv. Ludvík, se týká pomáhání hříšníkům ke spáse. Sv. Bernard je názoru, že dobrota Marie slouží opravdovému dobru člověka a především spočívá v odstraňování každého hříchu. 

P. Slavomír Peklanský SAC
více >>
 

K zamyšlení - červenec 2017

Následovat Marii

POKORA

Následující mariánská ctnost, o které učí Jan Pavel II., je pokora. Je to ctnost vyplývající z víry, otevřenosti pro Slovo Boží, z absolutní důvěry Bohu. Je úzce spojena s mlčením. Sv. Ludvík napsal, že „Mariina pokora byla tak hluboká, že její největší a neustálou snahou bylo ukrývat se před sebou samou a před každým stvořením, aby jenom Bohu zůstala známá." Čím je tedy pokora? Je základem člověka, který si je vědom své malosti před Bohem, ve svém srdci považuje sám sebe za nic, vzdává Bohu dík za všechno a je připravený mu sloužit. 

P. Slavomír Peklanský SAC
více >>
 

K zamyšlení - červen 2017

K zamyšlení - květen 2017

K zamyšlení - březen 2017

Sborník textů z prvního kongresu o Božím milosrdenství ke stažení

K zamyšlení - únor 2017

"Cestou milosrdenství" - každodenní zamyšlení nad Božím milosrdenstvím

K zamyšlení - leden 2017

V roce 2017 vás o prvních sobotách zveme do Slavkovic ke společné modlitbě na přímluvu Panny Marie.

K zamyšlení - prosinec 2016

Apoštolský list Misericordia et misera v češtině

K zamyšlení - listopad 2016

Pouť ke sv. Faustině 2016 v obrázcích

K zamyšlení - říjen 2016

K zamyšlení - září 2016

K zamyšlení - srpen 2016

K zamyšlení - červen 2016

Mimořádná pouť k Božímu Milosrdenství a Pěší pouť 2016 - galerie

Na stránkách časopisu „Apoštol“ najdete doplněný archiv straších čísel

K zamyšlení - květen 2016

Misionář milosrdenství bude k dispozici v brněnské diecézi

K zamyšlení - duben 2016

K zamyšlení - březen 2016

K zamyšlení - únor 2016

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství - program poutí na rok 2016

Program Evropského apoštolského kongresu o milosrdenství

Srdečně Vás zveme do kostela ve Slavkovicích na Dny smíření a Večery milosrdenství

K zamyšlení - leden 2016

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství na Dny smíření a Večery milosrdenství

K zamyšlení - prosinec 2015

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství

Slovo otce biskupa Vojtěcha k zahájení Svatého roku milosrdenství v brněnské diecézi

Svatý rok milosrdenství - kalendář událostí s papežem

Je-li daleko, je to tvá vina - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny - listopad 2015

Proč se bojíš plnit mou vůli? - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (15) - říjen 2015

Obraz milosrdného Ježíše ke stažení

Jsem chráněna jakoby stínem jeho křídel - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (14) - září 2015

Změna pořádku bohoslužeb ve Slavkovicích

Když jsi mě neviděla ani necítila moji přítomnost, byl jsem s tebou hlouběji sjednocen - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (13) - srpen 2015

Všechno stvoření a tvorové, zpívejte s úžasem píseň milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (12) - červenec 2015

Čas boje a čas milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (11) - červen 2015

Znát velikost daru - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (10) - květen 2015

Jednají se mnou jako s čímsi mrtvým - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (9) - duben 2015

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Text Novény před Svátkem Božího milosrdenství

Zveme Vás na Svátek Božího milosrdenství

Zamyšlení nad Svátkem Božího milosrdenství

Papež František oznámil slavení Svatého roku milosrdenství

Milosti ze Srdce Páně - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (8) - únor 2015

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2015

Kalendář poutí na rok 2014

Zveme Vás na nové webové stránky pallotinů

„Hovořím k Pánu hlubokým mlčením.“ zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (7) - leden 2015

„Kdo dnes uvažuje o tom nesmírném Tajemství v usebranosti a tichu?“ - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (6) - prosinec 2014

Nový počet členů Knihy milosrdenství

„Neodměňuji za zdařilý výsledek, ale za trpělivost a námahu“ (Den. 86) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (5) - listopad 2014

První úkol: namaluj obraz a posvěť jej na svátek milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (4) - říjen 2014

Ježíš se mě zeptal: „Kdo jsi?“ - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (3) - září 2014

Boží milost však v duši zvítězila (Den. 8) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (2) - srpen 2014

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2014

Mám psát o tobě, ó Nepochopitelný ve svém milosrdenství (Den. 6) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (1) - červenec 2014

Naděje na nádraží - zamyšlení - červen 2014

Fotogalerie z II. kongresu o Božím milosrdenství (foto Robert Pecha)

Přednáška Mons. Jana Danňka, která zazněla na Svátek Božího milosrdenství

Plánek místa konání kongresu ve Slavkovicích

Přihlášky na kongres

Doprava na kongres o Božím milosrdenství

II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM

Hlad po Bohu

Zveme Vás na II. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR!

Setkala se Láska a hřích - zamyšlení - únor 2014

Kalendář poutí na rok 2014

Nabízíme exercicie o Božím milosrdenství

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2014

Cesty Božího milosrdenství - zamyšlení - leden 2014

Ticho - zamyšlení - prosinec 2013

Obraz milosrdného Ježíše ke stažení

Aktualizovaný počet členů Knihy milosrdenství

Víra je náš největší poklad - zamyšlení - listopad 2013

Konec, nebo začátek? - zamyšlení - říjen 2013

Galerie - pouť ke sv. Faustyně

Před námi růžencový říjen - zamyšlení - září 2013

Divná barva nebe - zamyšlení - srpen 2013

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2013

Začala pěší pouť k Božímu milosrdenství

Světlo víry - zamyšlení - červenec 2013

Zveme Vás na stránky projektu Kniha milosrdenství

Pastorační projekt Nikodémova noc má nové webové stránky

V centru našeho duchovního života má být Pán, nikoliv naše problémy… - zamyšlení - červen 2013

Galerie z primiční mše ve Slavkovicích (foto: Petr Knob)

Primiční mše Jana Davida SAC v Lukavci

Galerie z primiční mše Jana Davida SAC

Jestliže ústy vyznáváš a v srdci věříš… - zamyšlení - duben 2013

Galerie ze Svátku Božího milosrdenství - 7. dubna 2013

Darujte "Apoštola" v Roce víry!

Bratři a sestry, dobrý večer! - zamyšlení - březen 2013

Aby byl Ženich s námi - zamyšlení - únor 2013

Sestoupil z nebe do našeho těla - zamyšlení - leden 2013

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2013

Bůh hledí na svět očima betlémského Dítěte - zamyšlení - prosinec 2012

Víra je setkání s Bohem, který mluví a jedná - zamyšlení - listopad 2012

Hlubší poznání rysů Jeho tváře hýbe naším životem... - zamyšlení - říjen 2012

„Nikodémova noc“ má své webové stránky

Rok víry: od 11.10. 2012 do 24.11. 2013 - zamyšlení - září 2012

Nikodémova noc - setkej se s Ježíšem v noci

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2012

Celostátní setkání mládeže - galerie

"Přilož své ucho na mé Srdce a zapomeň na všechno…“ - zamyšlení - srpen 2012

Nabízíme Vám sborník textů z prvního kongresu o Božím milosrdenství

Oči upřené na Pána - zamyšlení - červenec 2012

Neboj se mlčet před Bohem - zamyšlení - červen 2012

Touha je nejlepší přípravou - zamyšlení - květen 2012

Oblékni se v Krista a Velikonoce se stanou životem - zamyšlení - duben 2012

Odejít z Cháranu - zamyšlení - březen 2012

Kalendář poutí na rok 2012

Pokorný návrat ke Kristu - zamyšlení - únor 2012

Krize – ohrožení nebo šance? - zamyšlení - leden 2012

Fotogalerie z kongresu

Plánek místa konání kongresu ve Slavkovicích

Pozvánka na mši svatou se zasvěcením Božímu milosrdenství

Svátek Božího milosrdenství, 1. 5. 2011

Text Noveny k Božímu milosrdenství

Doprava na Kongres

Milosrdenství je budoucností světa

Přihlášky na kongres

První národní kongres o Božím milosrdenství


logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz