středový obrázek

Aktuality

Děkovná adorace ve Slavkovicích

Zveme vás na děkovnou adoraci s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí a to sobotu 7. října od 19:00 hod. do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích.

o. pallotini
více >>
 

Pouť ke sv. Faustyně 8. října 2023

Zveme vás v neděli 8. října 2023
do Slavkovic u Nového Města na Moravě

na pouť ke sv. Faustyně.
Mši svatou v 15.00 hod. bude sloužit
Mons. Martin David, biskup ostravsko-opavský.

 

Od 14.00 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

o. pallotini
více >>
 

Zveme Vás do Slavkovic v sobotu 16. září 2023

Po celý měsíc v únoru se ve Slavkovicích modlíme
za diecézi litoměřickou.

Hlavním dnem modlitby bude 3. sobota měsíce - 16. září 2023.

Program:
10.00 -17.00 hod. adorace s prosbou o Boží požehnání a Boží milosti pro diecézi litoměřickou.
Během adorace bude možné přijmout svátost smíření.
17.00 hod. mše sv. Hlavním celebrantem bude Mons. Martin Davídek, generální vikář litoměřické diecéze)

o. pallotini
více >>
 

Slavkovická modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství

V srpnu 2021 vznikla Slavkovická modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství. Slovo „slavkovická" neznamená, že se tato modlitba musí modlit jenom ve Slavkovicích, ale že vznikla v souvislosti s kostelem Božího milosrdenství ve Slavkovicích. 
Modlitba nás zve k obnově křestních slibů a připomíná nám, že tajemství Božího milosrdenství je přímo spojené s vykupitelským dílem Ježíše Krista a jeho velikonočním vítězstvím. Ne náhodou slavíme Svátek Božího milosrdenství na závěr velikonočního oktávu. Je to modlitba touhy po radikálním zřeknutí se zla. Je to také modlitba důvěry, že Bůh vše bude řídit tak, abychom se mohli setkat v Božím království.
Modlitba není spojena s konkrétním dnem. Může být každodenní modlitbou, díky které můžeme vyprošovat Boží milosrdenství pro sebe a pro ostatní.
Autorem modlitby je P. Jaroslav Brož. Modlitba má imprimatur Biskupství brněnského.
Prosíme, šiřte tuto modlitbu mezi svými známými. Zvlášť ji doporučte těm, kteří trpí. Jejich utrpení - pokud bude spojeno s utrpením Pána Ježíše - má velikou sílu.
jednostranný tisk A4
oboustranný tisk A4
oboustranný tisk 2xA5

o. pallotini
více >>
 

Kalendář poutí 2023

Kalendář poutí kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích v roce 2023 najdete ZDE. Těšíme se na setkání ve Slavkovicích!

o. pallotini
více >>
 

Slavkovice místem modlitby za všechny diecéze

Před dvaceti lety, v roce 2002, otec biskup Vojtěch Cikrle posvětil základní kámen do kostela Božího milosrdenství a sv. sestry Faustyny Kowalské. Od roku 2008, kdy byl kostel ve Slavkovicích posvěcen, je to jediný poutní kostel Božího milosrdenství v České republice.

Toto místo nevnímáme jenom jako dar, ale také jako úkol, a proto se chceme o tento dar Slavkovic podělit. Po více než desetiletých zkušenostech víme, že do Slavkovic přichází poutníci ze všech diecézí, z celé republiky. Proto jsme v září 2021 oslovili biskupy jednotlivých diecézí a nabídli jim, že bychom byli rádi, kdybychom mohli každý rok na jednotlivé diecéze pamatovat v modlitbě tak, že každý měsíc se budeme zvláštním způsobem modlit a vyprošovat Boží milosrdenství pro jednu konkrétní diecézi.

Pro tento náš záměr jsme obdrželi požehnání všech otců biskupů. Doufáme, že tato nově vzniklá iniciativa je začátkem mnohaleté tradice a Slavkovice budou místem modlitby a vyprošování Božího milosrdenství pro všechny diecéze.

Zasvěcení jednotlivých diecézí v roce 2021/2022

Modlitba za jednotlivé diecéze a jejich zasvěcení Božímu milosrdenství začalo v září 2021. Po celý měsíc jsme při každé mši svaté pamatovali v modlitbě na jednu konkrétní diecézi. Každý měsíc byl stanoven jeden den - vždy v sobotu, který byl hlavním dnem modlitby. Tento den se od 10.00 do 17.00 hod. konala adorace za Boží milosrdenství a požehnání pro tu konkrétní diecézi a v době adorace bylo možné přistoupit ke sv. smíření. Po té byla v 17.00 hod. mše sv., kterou sloužili buď biskupové, nebo jimi pověření kněží, kteří v závěru mše svaté zasvětili svou diecézi Božímu milosrdenství.

Zasvěcení jednotlivých diecézí se uskutečnilo následovně:
18. 09. 2021 - zasvěcení litoměřické diecéze (P. Jan Jucha, MS)
16. 10. 2021 - zasvěcení ostravsko-opavské diecéze (P. Slavomír Peklanský, SAC)
20. 11. 2021 - zasvěcení plzeňské diecéze (P. Jakub Holík)
18. 12. 2021 - zasvěcení českobudějovické diecéze (P. Jaroslav Maximilán Kašparů)
15. 01. 2022 - zasvěcení řeckokatolického exarchátu (biskup Ladislav Hučko)
19. 02. 2022 - zasvěcení osob zasvěceného života (P. Zachariáš Tomáš Kristek, OPraem.)
19. 03. 2022 - zasvěcení olomoucké arcidiecéze (biskup Antonín Basler)
30. 04. 2022 - zasvěcení pražské arcidiecéze (P. Libor Bulín)
21. 05. 2022 - zasvěcení královéhradecké diecéze (Mons. Jan Paseka)
10. 06. 2022 - zasvěcení brněnské diecéze (biskup Vojtěch Cikrle)

Zasvěcení jednotlivých diecézí završilo zasvěcení České republiky Božímu milosrdenství, které učinil arcibiskup Jan Graubner v neděli 12. června 2022.

Od září 2022 budeme v modlitbě za jednotlivé diecéze opět pokračovat. Kalendář modliteb zveřejníme koncem prázdnin.

Prosíme vás, abyste se s námi spojovali v modlitbě. 

o. pallotini
více >>
 

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Zamyšlení č. 9 - duben 2022 - ke stažení

o. pallotini
více >>
 

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Zamyšlení č. 8 - březen 2022 - ke stažení

o. pallotini
více >>
 

Pallotini na Ukrajině - JAK POMOCT?

Prosíme Vás o modlitbu za pallotiny, kteří působí na Ukrajině a za všechny o které pečují.

Pokud chcete, můžete přispět pallotinům pomoci Misijního Sekretariátu pallotinů
Misijní sekretariát Společnost katolického apoštolátu
Své dary můžete posílat přímo na číslo účtu: 2801175352 / 2010
variabilní symbol 400, Měna: CZK

Vice informaci o projektu ZDE 

Pallotini na Ukrajině - místa působení

Informace 

Situace u pallotinů na Ukrajině (zpráva ze soboty, 26. února 2022)

Všude jsou v tuto chvíli naši spolubratři relativně v bezpečí.

V Kyjevě probíhají těžké boje, ale spíš severní a západní okresy Kyjeva - tam se nachází vládní budovy - jsou pod útokem. Naše farnost je na východním břehu Dněpru. Po celou dobu pallotini přijímají lidi, kteří
u nich hledají útočiště.

V Žitoměři byly místnosti pod novým kostelem přeměněny na kryt. Chrání se tam také místní hasičský sbor. Otec Jaroslav informoval, že dnes se v obchodech objevil chléb a další produkty. Bylo možné obnovit zásoby. O. Jaroslav hlásí, že v Ukrajincích je velmi silný duch boje. Mnozí se hlásí do armády, mnozí jsou ochotni darovat krev. Přijímací centra nestíhají. Sestry od Andělů převezly děti z rodinného sirotčince v Žitoměři do Konstancinu v Polsku.

Bilohiria se nachází v blízkosti silnice Kyjev - Lvov. Je ucpaná auty, které jedou maximálně 50 km/h. Mnoho lidí, včetně matek s dětmi, přespává v Bilohirii. Děti z našeho dětského domova velmi pomáhají při přijímání hostů. Pro noclehárny byly určeny sklepní místnosti pod klášterem, které byly upraveny a upraveny k užívání již mnohem dříve, např. pro tělocvičnu. Otec Pavel Goraj zatím o evakuaci sirotčince neuvažuje. V blízkosti nejsou žádné strategické cíle, je jenom z povzdáli slyšet ozvěny výbuchů.

Situace ve Lvově se nezměnila. Pallotini přijímají osoby, kteří se s nimi cítí bezpečněji.

o. pallotini
více >>
 

Válka na Ukrajině

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Stolní kalendář Centra Božího milosrdenství pro rok 2022

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Zveme Vás do Slavkovic v sobotu 19. listopadu 2022

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Zveme vás do Slavkovic na pobožnost v rámci přípravy na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství 

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

V září ve Slavkovicích vyprošujeme Boží milosrdenství pro litoměřickou diecézi

Slavkovická modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Příprava na 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství - 17. srpna 2002 - 17. srpna 2022

Audio archiv - Mše sv. na Svátek Božího milosrdenství, 11. 4. 2021

Novéna připomene P. Richarda Henkese, SAC a v modlitbě spojí farnosti v Česku a Polsku

Druhý cyklus internetových exercicií lectio divina

Společná modlitba růžence ve 20.00 hod.

Poutě v roce 2020 a 2021

Dotisk "Minikatechismu o modlitbě" - brožurka už je k dispozici

K zamyšlení - květen 2018

K zamyšlení - duben 2018

K zamyšlení - březen 2018

K zamyšlení - únor 2018

K zamyšlení - leden 2018

K zamyšlení - prosinec 2017

K zamyšlení - listopad 2017

K zamyšlení - říjen 2017

K zamyšlení - srpen 2017

K zamyšlení - červenec 2017

K zamyšlení - červen 2017

K zamyšlení - květen 2017

K zamyšlení - březen 2017

Sborník textů z prvního kongresu o Božím milosrdenství ke stažení

K zamyšlení - únor 2017

"Cestou milosrdenství" - každodenní zamyšlení nad Božím milosrdenstvím

K zamyšlení - leden 2017

V roce 2017 vás o prvních sobotách zveme do Slavkovic ke společné modlitbě na přímluvu Panny Marie.

K zamyšlení - prosinec 2016

Apoštolský list Misericordia et misera v češtině

K zamyšlení - listopad 2016

Pouť ke sv. Faustině 2016 v obrázcích

K zamyšlení - říjen 2016

K zamyšlení - září 2016

K zamyšlení - srpen 2016

K zamyšlení - červen 2016

Mimořádná pouť k Božímu Milosrdenství a Pěší pouť 2016 - galerie

Na stránkách časopisu „Apoštol“ najdete doplněný archiv straších čísel

K zamyšlení - květen 2016

Misionář milosrdenství bude k dispozici v brněnské diecézi

K zamyšlení - duben 2016

K zamyšlení - březen 2016

K zamyšlení - únor 2016

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství - program poutí na rok 2016

Program Evropského apoštolského kongresu o milosrdenství

Srdečně Vás zveme do kostela ve Slavkovicích na Dny smíření a Večery milosrdenství

K zamyšlení - leden 2016

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství na Dny smíření a Večery milosrdenství

K zamyšlení - prosinec 2015

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství

Slovo otce biskupa Vojtěcha k zahájení Svatého roku milosrdenství v brněnské diecézi

Svatý rok milosrdenství - kalendář událostí s papežem

Je-li daleko, je to tvá vina - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny - listopad 2015

Proč se bojíš plnit mou vůli? - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (15) - říjen 2015

Obraz milosrdného Ježíše ke stažení

Jsem chráněna jakoby stínem jeho křídel - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (14) - září 2015

Změna pořádku bohoslužeb ve Slavkovicích

Když jsi mě neviděla ani necítila moji přítomnost, byl jsem s tebou hlouběji sjednocen - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (13) - srpen 2015

Všechno stvoření a tvorové, zpívejte s úžasem píseň milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (12) - červenec 2015

Čas boje a čas milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (11) - červen 2015

Znát velikost daru - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (10) - květen 2015

Jednají se mnou jako s čímsi mrtvým - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (9) - duben 2015

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Text Novény před Svátkem Božího milosrdenství

Zveme Vás na Svátek Božího milosrdenství

Zamyšlení nad Svátkem Božího milosrdenství

Papež František oznámil slavení Svatého roku milosrdenství

Milosti ze Srdce Páně - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (8) - únor 2015

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2015

Kalendář poutí na rok 2014

Zveme Vás na nové webové stránky pallotinů

„Hovořím k Pánu hlubokým mlčením.“ zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (7) - leden 2015

„Kdo dnes uvažuje o tom nesmírném Tajemství v usebranosti a tichu?“ - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (6) - prosinec 2014

Nový počet členů Knihy milosrdenství

„Neodměňuji za zdařilý výsledek, ale za trpělivost a námahu“ (Den. 86) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (5) - listopad 2014

První úkol: namaluj obraz a posvěť jej na svátek milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (4) - říjen 2014

Ježíš se mě zeptal: „Kdo jsi?“ - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (3) - září 2014

Boží milost však v duši zvítězila (Den. 8) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (2) - srpen 2014

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2014

Mám psát o tobě, ó Nepochopitelný ve svém milosrdenství (Den. 6) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (1) - červenec 2014

Naděje na nádraží - zamyšlení - červen 2014

Fotogalerie z II. kongresu o Božím milosrdenství (foto Robert Pecha)

Přednáška Mons. Jana Danňka, která zazněla na Svátek Božího milosrdenství

Plánek místa konání kongresu ve Slavkovicích

Přihlášky na kongres

Doprava na kongres o Božím milosrdenství

II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM

Hlad po Bohu

Zveme Vás na II. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR!

Setkala se Láska a hřích - zamyšlení - únor 2014

Kalendář poutí na rok 2014

Nabízíme exercicie o Božím milosrdenství

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2014

Cesty Božího milosrdenství - zamyšlení - leden 2014

Ticho - zamyšlení - prosinec 2013

Obraz milosrdného Ježíše ke stažení

Aktualizovaný počet členů Knihy milosrdenství

Víra je náš největší poklad - zamyšlení - listopad 2013

Konec, nebo začátek? - zamyšlení - říjen 2013

Galerie - pouť ke sv. Faustyně

Před námi růžencový říjen - zamyšlení - září 2013

Divná barva nebe - zamyšlení - srpen 2013

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2013

Začala pěší pouť k Božímu milosrdenství

Světlo víry - zamyšlení - červenec 2013

Zveme Vás na stránky projektu Kniha milosrdenství

Pastorační projekt Nikodémova noc má nové webové stránky

V centru našeho duchovního života má být Pán, nikoliv naše problémy… - zamyšlení - červen 2013

Galerie z primiční mše ve Slavkovicích (foto: Petr Knob)

Primiční mše Jana Davida SAC v Lukavci

Galerie z primiční mše Jana Davida SAC

Jestliže ústy vyznáváš a v srdci věříš… - zamyšlení - duben 2013

Galerie ze Svátku Božího milosrdenství - 7. dubna 2013

Darujte "Apoštola" v Roce víry!

Bratři a sestry, dobrý večer! - zamyšlení - březen 2013

Aby byl Ženich s námi - zamyšlení - únor 2013

Sestoupil z nebe do našeho těla - zamyšlení - leden 2013

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2013

Bůh hledí na svět očima betlémského Dítěte - zamyšlení - prosinec 2012

Víra je setkání s Bohem, který mluví a jedná - zamyšlení - listopad 2012

Hlubší poznání rysů Jeho tváře hýbe naším životem... - zamyšlení - říjen 2012

„Nikodémova noc“ má své webové stránky

Rok víry: od 11.10. 2012 do 24.11. 2013 - zamyšlení - září 2012

Nikodémova noc - setkej se s Ježíšem v noci

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2012

Celostátní setkání mládeže - galerie

"Přilož své ucho na mé Srdce a zapomeň na všechno…“ - zamyšlení - srpen 2012

Nabízíme Vám sborník textů z prvního kongresu o Božím milosrdenství

Oči upřené na Pána - zamyšlení - červenec 2012

Neboj se mlčet před Bohem - zamyšlení - červen 2012

Touha je nejlepší přípravou - zamyšlení - květen 2012

Oblékni se v Krista a Velikonoce se stanou životem - zamyšlení - duben 2012

Odejít z Cháranu - zamyšlení - březen 2012

Kalendář poutí na rok 2012

Pokorný návrat ke Kristu - zamyšlení - únor 2012

Krize – ohrožení nebo šance? - zamyšlení - leden 2012

Fotogalerie z kongresu

Plánek místa konání kongresu ve Slavkovicích

Pozvánka na mši svatou se zasvěcením Božímu milosrdenství

Svátek Božího milosrdenství, 1. 5. 2011

Text Noveny k Božímu milosrdenství

Doprava na Kongres

Milosrdenství je budoucností světa

Přihlášky na kongres

První národní kongres o Božím milosrdenství


logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz