středový obrázek

Aktuality

Hic sunt leones - projekt ve Slavkovicích

Drazí přátelé,
„terra incognita" znamená latinsky „země neznámá". Legenda tvrdí, že kartografové označovali tato území také slovy „Hic sunt leones" („zde jsou lvi"). Mělo to upozornit na to, že země skrývá tajemství a je potřeba si dávat pozor.
K 10. výročí posvěcení kostela ve Slavkovicích jsme vydali publikaci, která dokumentuje posledních deset let dění na poutním místě ve Slavkovicích.

Poslední kapitolu této publikace jsme pojmenovali: „Jdeme nahoru". „Jdeme nahoru" znamená „jdeme dál".
Vstupujeme do nové etapy vývoje poutního místa ve Slavkovicích a svým způsobem také do nové duchovní reality, se kterou je spojené zdejší Centrum Božího milosrdenství.
Země nad kostelem ve Slavkovicích je pro nás také svým způsobem „terra incognita". Nevíme, co bude, víme ale, že si musíme dávat pozor, abychom zachovali pokoru vůči Božímu plánu. Jedině tak lze zviditelnit nikoliv lidský, ale Boží záměr s tímto místem. Celý projekt proto s důvěrou svěřujeme milosrdnému Bohu. Věříme, že dnes ještě v mnohém „neznámá země" včas vyjeví svá tajemství.

Děkujeme Vám za každou pomoc a modlitbu za toto dílo na přímluvu sv. Faustyny a sv. Vincence Pallottiho. 

Pokud byste chtěli projekt podpořit finančně, svůj dar pošlete na účet: 33 00 287/ 0100

Potvrzení o příjetí daru: objednavky@apostol.cz, 566 502 850, 774 521 531.

O. pallotini
více >>
 

Zveme vás k zapojení do nového projektu Korunka na cestu

Dle statistik Českého statistického úřadu z let 2007-2016 umírá každý rok v ČR cca 110 000 lidí. Lze říct, že to je průměrně 300 lidí za den, 12 za hodinu. Kdysi umírali lidé častěji doma, v kruhu svých příbuzných, doprovázeni jejich přítomností, láskou a modlitbou. Dnes je umírání často „odtrženo" od domova, mnohdy je spojeno třeba s nemocnicí, nezřídka také se samotou. Věříme, že smrt je především přechodem a začátkem života věčného. Vnímáme proto význam umírání a to, jak důležité je tento přechod doprovázet blízkostí a modlitbou.

Proto také vznikl projekt „Korunka na cestu", který má za cíl povzbudit k modlitbě za umírající. Inspirací ke vzniku projektu byla slova Pána Ježíše z „Deníčku" sv. Faustyny Kowalské: „Napiš, že když se tuto Korunku budou modlit u umírajících, postavím se mezi Otcem a umírající duší ne jako spravedlivý soudce, ale jako milosrdný Spasitel." (Den. 1541)
Hlavním cílem projektu je připomenout potřebu modlitby za umírající a povzbudit k doprovázení umírajících svou blízkostí (kde je to možné) a modlitbou (vždy je to možné). Samozřejmě si může každý zvolit vhodnou modlitbu, kterou se bude za umírající modlit. My jsme pro účel tohoto projektu zvolili modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství a po této modlitbě jsme také pojmenovali celý projekt: „Korunka na cestu". Abychom byli schopní oslovit širší veřejnost a vytvořit motivační nástroj, připravili jsme internetové stránky projektu. Vše potřebné najdete na adrese: www.korunkanacestu.cz
Samozřejmě k modlitbě zveme všechny, nejen ty, kteří využívají internet. Bůh ví o každé modlitbě a každá modlitba za umírající je velmi důležitá. Den má 1440 minut. Korunku se lze pomodlit za necelých 10 minut. Modlit se za umírající je skutek milosrdenství.

O. pallotini
více >>
 

Zveme Vás na Nikodémovu noc

Zveme Vás do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích na „Nikodémovu noc", která se uskuteční ve čtvrtek 27.6. 2019. Od 20.00 hodin začne mše svatá a po ní bude adorace v tichu a ve tmě do 23.00 hod. Během adorace bude možné se vyzpovídat nebo si popovídat s knězem. 

O. pallotini
více >>
 

Dotisk "Minikatechismu o modlitbě" - brožurka už je k dispozici

V prosinci 2017 jsme vytiskli 3000 ks brožurky o. Pavla Vojtěcha Kohuta OCD „Minikatechismus o modlitbě." (Kapesní formát 105x165mm, 64 str.) Jsou to výstižné, praktické úvahy o modlitbě, z nichž většina zazněla v roce 2016/2017 na vlnách Radia Proglas během pátečních přenosů Korunky ze Slavkovic.

Jelikož náklad byl vyčerpán a o brožurku je stále zájem, koncem května jsme udělali dotisk.

Cena není stanovena, je to dar na projekt „Kniha milosrdenství" (www.knihamilosrdenstvi.cz).

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. č.: 566 502 850, 774 521 531 nebo emailem: objednavky@apostol.cz

O. pallotini
více >>
 

K zamyšlení - květen 2018

Sv. Vincenc Palloti o Božím milosrdenství – Povinnost připodobňovat se Bohu

Drazí přátelé. Boží milosrdenství, které chceme více poznávat, je neustále přítomné v božím stvoření a především v naší lidské existenci. Zamýšleli jsme se už také nad svobodnou vůlí a prací, které jsou  božím  darem  pro  nás. Lidská  duše a její schopnosti mají být nejlepším obrazem Boha. Celá Nejsvětější Trojice zanechala svou stopu v duši člověka. Při poznávání Boha a jeho milosrdenství je proto zapotřebí formovat vlastní duši.

P. Slavomír Peklanský SAC
více >>
 

K zamyšlení - duben 2018

Svatý Vincenc Palloti o Božím milordenství - Svobodná vůle a práce

Milí přátelé. Svět, ve kterém žijeme, je dokonalým Božím dílem. My sami jsme korunou stvoření, protože v sobě nosíme obraz a podobu Boží. Tak jsme to meditovali v předchozích zamyšleních. Dnes se podíváme na naši vůli a práci jako na dary nekonečného milosrdenství pro každého člověka, bez ohledu na to, jestli je věřící, nebo ne. Pomůže nám sv. Vincenc Palloti, který meditoval a zymýšlel se nad těmito dary.

P. Slavomír Peklanský SAC
více >>
 

K zamyšlení - březen 2018

SV. Vincenc Palloti o Božím milosrdenství - Stvoření člověka

Drazí přátelé. Příroda a stvořený svět vůbec je důkazem, že nekonečně milosrdný Bůh existuje a existuje bez ohledu na to, jestli v to člověk věří, nebo ne. Zamyšlení minulého měsíce nás mělo povzbudit k úžasu nad Stvořitelem, jehož působení a nekonečnou lásku vidíme kolem nás. Dnes nás chci povzbudit k úžasu nad Stvořitelem, který se podepsal ve stvoření každého z nás.

P. Slavomír Peklanský SAC
více >>
 

K zamyšlení - únor 2018

Sv. Vincenc Pallotti o Božím milosrdenství

Drazí přátelé. Krása přírody a neprozkoumaná tajemsví stvoření jsou jedny z důkazů o tom, že Bůh je nekonečně milosrdný. Sv. Vincenc žasne, když se nad tím zamýšlí, a popisuje to v díle Bůh - nekonečná Láska. Už se vám určitě někdy stalo, že jste byli někde v přírodě a začali jste se zamýšlet nad stvořením, které nás obklopuje. Odkud se to vzalo, proč je to takové, k čemu to slouží a co všechno ještě existuje, co jsem neměl možnost vidět na vlastní oči?

P. Slavomír Peklanský SAC
více >>
 

K zamyšlení - leden 2018

Sv. Vincenc Palloti o Božím milosrdenství

Drazí přátelé. Také letos budeme společně poznávat a prohlubovat náš vztah s Bohem milosrdným. V tomto roce nám bude průvodcem sv. Vincenc Pallotti, zakladatel Unie a Společnosti katolického apoštolátu. Vincence jsem vybral zejména proto, že letos prožíváme 15 let působení jeho duchovních synů, nás pallotinů, v české zemi a 200. výročí jeho kněžského svěcení (1818). On svým poznáním a zkušeností Boha jako nekonečné Lásky nastartoval myšlenku, abychom jako pallotini hlásali milosrdného Boha celému světu apoštolátem různými způsoby.

P. Slavomír Peklanský SAC
více >>
 

K zamyšlení - prosinec 2017

K zamyšlení - listopad 2017

K zamyšlení - říjen 2017

K zamyšlení - srpen 2017

K zamyšlení - červenec 2017

K zamyšlení - červen 2017

K zamyšlení - květen 2017

K zamyšlení - březen 2017

Sborník textů z prvního kongresu o Božím milosrdenství ke stažení

K zamyšlení - únor 2017

"Cestou milosrdenství" - každodenní zamyšlení nad Božím milosrdenstvím

K zamyšlení - leden 2017

V roce 2017 vás o prvních sobotách zveme do Slavkovic ke společné modlitbě na přímluvu Panny Marie.

K zamyšlení - prosinec 2016

Apoštolský list Misericordia et misera v češtině

K zamyšlení - listopad 2016

Pouť ke sv. Faustině 2016 v obrázcích

K zamyšlení - říjen 2016

K zamyšlení - září 2016

K zamyšlení - srpen 2016

K zamyšlení - červen 2016

Mimořádná pouť k Božímu Milosrdenství a Pěší pouť 2016 - galerie

Na stránkách časopisu „Apoštol“ najdete doplněný archiv straších čísel

K zamyšlení - květen 2016

Misionář milosrdenství bude k dispozici v brněnské diecézi

K zamyšlení - duben 2016

K zamyšlení - březen 2016

K zamyšlení - únor 2016

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství - program poutí na rok 2016

Program Evropského apoštolského kongresu o milosrdenství

Srdečně Vás zveme do kostela ve Slavkovicích na Dny smíření a Večery milosrdenství

K zamyšlení - leden 2016

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství na Dny smíření a Večery milosrdenství

K zamyšlení - prosinec 2015

Zveme Vás do Slavkovic ve Svatém roce milosrdenství

Slovo otce biskupa Vojtěcha k zahájení Svatého roku milosrdenství v brněnské diecézi

Svatý rok milosrdenství - kalendář událostí s papežem

Je-li daleko, je to tvá vina - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny - listopad 2015

Proč se bojíš plnit mou vůli? - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (15) - říjen 2015

Obraz milosrdného Ježíše ke stažení

Jsem chráněna jakoby stínem jeho křídel - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (14) - září 2015

Změna pořádku bohoslužeb ve Slavkovicích

Když jsi mě neviděla ani necítila moji přítomnost, byl jsem s tebou hlouběji sjednocen - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (13) - srpen 2015

Všechno stvoření a tvorové, zpívejte s úžasem píseň milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (12) - červenec 2015

Čas boje a čas milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (11) - červen 2015

Znát velikost daru - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (10) - květen 2015

Jednají se mnou jako s čímsi mrtvým - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (9) - duben 2015

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Text Novény před Svátkem Božího milosrdenství

Zveme Vás na Svátek Božího milosrdenství

Zamyšlení nad Svátkem Božího milosrdenství

Papež František oznámil slavení Svatého roku milosrdenství

Milosti ze Srdce Páně - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (8) - únor 2015

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2015

Kalendář poutí na rok 2014

Zveme Vás na nové webové stránky pallotinů

„Hovořím k Pánu hlubokým mlčením.“ zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (7) - leden 2015

„Kdo dnes uvažuje o tom nesmírném Tajemství v usebranosti a tichu?“ - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (6) - prosinec 2014

Nový počet členů Knihy milosrdenství

„Neodměňuji za zdařilý výsledek, ale za trpělivost a námahu“ (Den. 86) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (5) - listopad 2014

První úkol: namaluj obraz a posvěť jej na svátek milosrdenství - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (4) - říjen 2014

Ježíš se mě zeptal: „Kdo jsi?“ - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (3) - září 2014

Boží milost však v duši zvítězila (Den. 8) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (2) - srpen 2014

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2014

Mám psát o tobě, ó Nepochopitelný ve svém milosrdenství (Den. 6) - zamyšlení nad Deníčkem sv. Faustyny (1) - červenec 2014

Naděje na nádraží - zamyšlení - červen 2014

Fotogalerie z II. kongresu o Božím milosrdenství (foto Robert Pecha)

Přednáška Mons. Jana Danňka, která zazněla na Svátek Božího milosrdenství

Plánek místa konání kongresu ve Slavkovicích

Přihlášky na kongres

Doprava na kongres o Božím milosrdenství

II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM

Hlad po Bohu

Zveme Vás na II. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR!

Setkala se Láska a hřích - zamyšlení - únor 2014

Kalendář poutí na rok 2014

Nabízíme exercicie o Božím milosrdenství

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2014

Cesty Božího milosrdenství - zamyšlení - leden 2014

Ticho - zamyšlení - prosinec 2013

Obraz milosrdného Ježíše ke stažení

Aktualizovaný počet členů Knihy milosrdenství

Víra je náš největší poklad - zamyšlení - listopad 2013

Konec, nebo začátek? - zamyšlení - říjen 2013

Galerie - pouť ke sv. Faustyně

Před námi růžencový říjen - zamyšlení - září 2013

Divná barva nebe - zamyšlení - srpen 2013

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2013

Začala pěší pouť k Božímu milosrdenství

Světlo víry - zamyšlení - červenec 2013

Zveme Vás na stránky projektu Kniha milosrdenství

Pastorační projekt Nikodémova noc má nové webové stránky

V centru našeho duchovního života má být Pán, nikoliv naše problémy… - zamyšlení - červen 2013

Galerie z primiční mše ve Slavkovicích (foto: Petr Knob)

Primiční mše Jana Davida SAC v Lukavci

Galerie z primiční mše Jana Davida SAC

Jestliže ústy vyznáváš a v srdci věříš… - zamyšlení - duben 2013

Galerie ze Svátku Božího milosrdenství - 7. dubna 2013

Darujte "Apoštola" v Roce víry!

Bratři a sestry, dobrý večer! - zamyšlení - březen 2013

Aby byl Ženich s námi - zamyšlení - únor 2013

Sestoupil z nebe do našeho těla - zamyšlení - leden 2013

Nikodémova noc ve Slavkovicích v roce 2013

Bůh hledí na svět očima betlémského Dítěte - zamyšlení - prosinec 2012

Víra je setkání s Bohem, který mluví a jedná - zamyšlení - listopad 2012

Hlubší poznání rysů Jeho tváře hýbe naším životem... - zamyšlení - říjen 2012

„Nikodémova noc“ má své webové stránky

Rok víry: od 11.10. 2012 do 24.11. 2013 - zamyšlení - září 2012

Nikodémova noc - setkej se s Ježíšem v noci

Galerie - pěší pouť k Božímu milosrdenství 2012

Celostátní setkání mládeže - galerie

"Přilož své ucho na mé Srdce a zapomeň na všechno…“ - zamyšlení - srpen 2012

Nabízíme Vám sborník textů z prvního kongresu o Božím milosrdenství

Oči upřené na Pána - zamyšlení - červenec 2012

Neboj se mlčet před Bohem - zamyšlení - červen 2012

Touha je nejlepší přípravou - zamyšlení - květen 2012

Oblékni se v Krista a Velikonoce se stanou životem - zamyšlení - duben 2012

Odejít z Cháranu - zamyšlení - březen 2012

Kalendář poutí na rok 2012

Pokorný návrat ke Kristu - zamyšlení - únor 2012

Krize – ohrožení nebo šance? - zamyšlení - leden 2012

Fotogalerie z kongresu

Plánek místa konání kongresu ve Slavkovicích

Pozvánka na mši svatou se zasvěcením Božímu milosrdenství

Svátek Božího milosrdenství, 1. 5. 2011

Text Noveny k Božímu milosrdenství

Doprava na Kongres

Milosrdenství je budoucností světa

Přihlášky na kongres

První národní kongres o Božím milosrdenství


logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz